Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Nezaradené » Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania 

 

Obec Závod, ako orgán ochrany prírody zverejňuje
podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
začatie konania na výrub dreviny na pozemku par. č. 8174/19 reg. ,,E“ v k.ú. závod pre žiadateľa STAVEX Plus s.r.o., Záhradky č. 996, Závod.