Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Nezaradené » Integrované obslužné miesto občana (IOMO) na OÚ Závod.

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) na OÚ Závod. 

PRIPRAVUJEME PREVÁDZKU   IOMO

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.

IOMO logo

 

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste.
Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze.


MAPA – Pracoviská IOMO

Stačí navštíviť pracovisko IOMO na Obecnom úrade a na jednom mieste vybavíte:
– Výpis/Odpis z registra trestov
– Výpis z Listu vlastníctva
– Výpis z Obchodného registra


Sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta

 


IOMO služba
Poplatok za
el. službu
Poplatok za
asistenciu
Celková cena
za službu
Odpis z registra trestov na právne účely 2.00€ 1.90€ 3.90€
Výpis z listu vlastníctva na právne účely 4.00€ 3.90€ 7.90€
Výpis z obchodného registra na právne účely 0.00€ 4.50€ 4.50€

 


ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY OÚ
Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú začatú stranu 1,50 €
Osvedčenie podpisu na listine (za každý podpis) 1,50 €
Viazanie ( zmlúv a i.dokumentov) 1 ks 0,40 €
Fotokópie A4 / A3
Fotokópie A4 / A3 – obojstranne
Skenovanie a odoslanie mailom – 1 strana A4
Použitie faxu OÚ ( 1x A4)
0,10 € / 0,15 €
0,15 € / 0,20 €
0,20 €
0,70 €

Vysvetlivky:
Uvedené ceny sú konečné, bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ IOMO je, alebo nie je platiteľ DPH.

Za služby, ktoré nepredstavujú sprostredkované služby orgánov verejnej moci a ktoré sú zároveň spoplatňované podľa osobitného sadzobníka, vyberá prevádzkovateľ iba sumu úhrady podľa osobitného predpisu, napríklad podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii. Za ostatné služby (napr. kopírovanie, napaľovanie CD a pod.) vyberá prevádzkovateľ sumy podľa vlastného sadzobníka za tieto úkony, pokiaľ ho má vydaný.