Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, august 16, 2018
PRÁVE STE TU: Home » Nezaradené » Integrované obslužné miesto občana (IOMO) na OÚ Závod.
  • Hladaj :

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) na OÚ Závod. 

PRIPRAVUJEME PREVÁDZKU   IOMO

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.

IOMO logo

 

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste.
Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze.


MAPA – Pracoviská IOMO

Stačí navštíviť pracovisko IOMO na Obecnom úrade a na jednom mieste vybavíte:
– Výpis/Odpis z registra trestov
– Výpis z Listu vlastníctva
– Výpis z Obchodného registra


Sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta

 


IOMO služba
Poplatok za
el. službu
Poplatok za
asistenciu
Celková cena
za službu
Odpis z registra trestov na právne účely 2.00€ 1.90€ 3.90€
Výpis z listu vlastníctva na právne účely 4.00€ 3.90€ 7.90€
Výpis z obchodného registra na právne účely 0.00€ 4.50€ 4.50€

 


ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY OÚ
Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú začatú stranu 1,50 €
Osvedčenie podpisu na listine (za každý podpis) 1,50 €
Viazanie ( zmlúv a i.dokumentov) 1 ks 0,40 €
Fotokópie A4 / A3
Fotokópie A4 / A3 – obojstranne
Skenovanie a odoslanie mailom – 1 strana A4
Použitie faxu OÚ ( 1x A4)
0,10 € / 0,15 €
0,15 € / 0,20 €
0,20 €
0,70 €

Vysvetlivky:
Uvedené ceny sú konečné, bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ IOMO je, alebo nie je platiteľ DPH.

Za služby, ktoré nepredstavujú sprostredkované služby orgánov verejnej moci a ktoré sú zároveň spoplatňované podľa osobitného sadzobníka, vyberá prevádzkovateľ iba sumu úhrady podľa osobitného predpisu, napríklad podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii. Za ostatné služby (napr. kopírovanie, napaľovanie CD a pod.) vyberá prevádzkovateľ sumy podľa vlastného sadzobníka za tieto úkony, pokiaľ ho má vydaný.