Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 16 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Pozvánky na spoločenské akcie » 130.výročie založenia DHZ Závod (27.05.17)

130.výročie založenia DHZ Závod (27.05.17) 

POZVÁNKA

130.DHZ


Z histórie …

Myšlienka zakladania dobrovoľných hasičských zborov sa rozšírila z Nemecka a k nám prenikla v polovici 19. storočia. Manipulácia s otvoreným ohňom v domoch, ktoré boli vrátane zariadenia celé drevené, strecha zo slamy – to všetko predstavovalo neustále nebezpečenstvo vzniku požiarov. Jeden z nich v roku 1864 zaznamenal aj hospodársky časopis Obzor. Gróf Jozef Zichy v nasledujúcom roku venoval spustošenej obci na obnovu príbytkov 400 zlatých, no štát a jednotlivé panstvá všemožne propagovali a podporovali zakladanie hasičských zborov a aktivity smerujúce k poisťovaniu majetkov proti požiarom. Veľkú zásluhu na rozmachu hasičstva mal aj tlačový orgán Slovenskej národnej strany Národné noviny, ktoré od roku 1870 vychádzali a zamerali sa aj na výchovnú činnosť. Od roku 1872 tiež uverejňovali výzvy na zakladanie hasičských spolkov. Po dôkladných úvahách a všeobecných diskusiách sa napokon rozhodli aj občania našej obce.

Dobrovoľný hasičský zbor bol v Závode založený v roku 1887.

 


Pomník všetkým zomrelým členom DHZ

Osobitnú pozornosť a uznanie si zaslúži aj to, že hasiči nezabúdajú ani na svojich predchodcov, ktorí už nie sú medzi nami. Na podnet predsedu DHZ Juraja Egla bol v roku 2013 postavený a vysvätený na miestnom cintoríne pomník všetkým zomrelým členom DHZ Závod.


Ocenenia

DHZ Závod „Putovná zástava o najlepšiu organizáciu v okrese“.

DHZ Závod má dlhú históriu a veľa obetavých a ochotných členov. V roku 2015 bola desiatim členom Obecným zastupiteľstvom v Závode a starostom obce Závod udelená CENA OBCE ZÁVOD. Toto mimoriadne uznanie zo strany obce bolo udelené za dlhoročnú činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov.


Najväčší požiar

DHZ - sv.Florián

Socha sv. Floriána

V nedeľu 1. apríla 1928 okolo 10. hodiny dopoludnia vypukol v obci doteraz najväčší zaznamenaný požiar v jej histórii. Popravde povedané, väčšie materiálne škody zapríčinila už len druhá svetová vojna. Oheň vypukol na stavisku Jána Studeniča práve počas nedeľnej bohoslužby a vďaka prudkému vetru sa šíril obrovskou rýchlosťou dedinou. Na pomoc prišli Požiarne zbory z Bratislavy, Moravského Sv. Jánu, Lakšárskej Novej Vsi a Sekúl, ale škody boli napriek tomu obrovské. Popolom ľahlo spolu 35 stodôl a hospodárskych stavísk. 1. apríl 1928 sa takto čiernymi literami zapísal do dejín obce a našťastie doposiaľ nebol prekonaný. Skúškou odvahy a odbornosti však bol pre našich hasičov aj rok 1992, keď pomáhali pri hasení obrovských lesných požiarov v k.ú. Brodské a Vojenských lesoch Malacky. Až pri takomto živle sa ukázalo, čo znamená bratská láska a porozumenie medzi toľkými zúčastnenými ľuďmi. Za túto prácu bola naša organizácia ocenená medailou: „Za odvahu a statočnosť!”

Zdroj: Ing. Peter Vrablec