Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ 

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční dňa 24. marca 2011 (štvrtok) o 18.00 hodine v obradnej sieni na I. poschodí Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Kanalizačná prípojka na vývoz fekálií
6. Kúpa obecného autobusu
7. Stavebný obvod Jazierko 2 – príprava pozemkov na odpredaj
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Uznesenia
11. Záver

Ing. Peter Vrablec
starosta obce