Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Bezplatné sociálne poradenstvo

Bezplatné sociálne poradenstvo 

V priestoroch Obecného úradu v Závode bola otvorená sociálna poradňa s cieľom poskytnúť BEZPLATNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO pre občanov.

Môžete sa na nás obrátiť s akýmikoľvek otázkami a problémami. Poradenstvo je bezplatné, rady sú nestranné a rozhovory s klientmi dôverné.

pomoc občanom:

  • pri riešení každodenných problémov
  • poznať svoje práva a povinnosti, vyznať sa v spleti úradov, inštitúcií a služieb
  • riešiť nepriaznivé životné situácie, do ktorých sa občan dostal, resp. sa môže dostať (odstraňovať príčiny, nepriaznivé podmienky, predchádzať im, riešiť problém, zmierniť následky týchto situácií)

poskytujeme:

  • informácie
  • rady
  • aktívnu pomoc (pomoc pri vyplňovaní formulárov, vysvetľovaní obsahu právnych dokumentov)
  • usmernenie vo veci poskytnutia sociálnej pomoci na príslušnú inštitúciu, ktorá je kompetentná v danej veci konať, prípadne asistenciu (sprevádzanie na úrady verejnej správy a pomoc pri vyjednávaní s ďalšími stranami zahrnutými v prípade)

Nájdete nás v priestoroch Obecného úradu v Závode – na medziposchodí pri obradnej sieni,
každý štvrtok v čase od 9,00 do 16,00 hodiny.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle: 0917 600 69.

Subjekt spadá pod mimovládnu neziskovú organizáciu Vstúpte, n.o. Malacky