Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Nezaradené » TRIEDENIE ODPADU a RADY AKO NA TO.

TRIEDENIE ODPADU a RADY AKO NA TO. 

PAPIER do MODRÉHO KONTAJNERA
PATRIA SEM:      pap-20pap-39 pap-22 pap-21
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice,
kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
NEPATRIA SEM:
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán
a pod.


SKLO do ZELENÉHO KONTAJNERA
PATRIA SEM:gl-70gl-72gl-79 gl-71 
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.
NEPATRIA SEM:
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.
Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.


PLASTY + KOVY do ŽLTÝCH VRIEC        
PATRIA SEM:

pet-01 pe-hd02 pvc-03 pe-ld04 pp-05 ps-06 ostatne-07

 

 

tetrapak-84Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. Taktiež sem patria krabice od džúsov a mlieka.

NEPATRIA SEM:
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky,
obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.


KOVY spolu s PLASTMI  !!!
PATRIA SEM:alu-41 fe-40
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.
NEPATRIA SEM:
Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.
Nadrozmerný
kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov


EŠTE STÁLE NEVIETE, ČO KAM PATRÍ?
ZOPÁR RÁD AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD.

Kam patria PET fľaše?
Patria do žltých vriec na plasty,
pred vyhodením je však potrebné znížiť ich
objem, napríklad zošliapnutím.
Kam patria krabice z džúsov a mlieka?
Nazývame ich nápojovými kartónmi. Vhadzujte ich do žltých vriec na plasty.
Pred vyhodením zmenšite ich objem, napríklad zošliapnutím.

Kam patria použité hygienické potreby?
Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly zo zubnej
pasty a pod.) patria do komunálneho odpadu, pretože sú znečistené.
Kam patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov?
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (motorových olejov, farieb, riedidiel
a pod.) nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na zberný dvor.
Kam patrí molitan?
V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového odpadu,
vo väčšom množstve
patrí na zberný dvor.
Kam patrí polystyrén?
Ak ho nie je veľa, tak patrí do žltého vreca určeného na plasty.
Ak je rozmerný,
odneste ho na zberný dvor.
Kam patria krabice z kartónu?
Po zmenšení objemu, napríklad poskladaním, patria do modrých nádob na papier.
Kam patria tégliky z jogurtov?
Patria do žltého vreca určeného na plasty, musia však byť bez zvyškov jedla,
čiže vypláchnuté.