Webové sídlo obce Závod!|sobota, 13 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » DSS Sv.Michala » Zverejnenie – ZMLUVY a FAKTÚRY DSS

Zverejnenie – ZMLUVY a FAKTÚRY DSS 

Faktúry DSS sv.Michala

2024       2023      2022   

2019-2021       2017-2018       2016

Zmluvy DSS sv.Michala

ZMLUVY s DSS sv.Michala od 1.1.2016

ZMLUVY DSS sv. MICHALA od 2014

Zverejňovanie zmlúv DSS sv. Michala v ZÁVODE s dodávateľmi od roku 2014

  ZMLUVY ZA ROK 2024    
č. Objednávateľ Dodávateľ Zmluva Zverejnené
01
02
ZMLUVY ZA ROK 2023
č. Objednávateľ Dodávateľ Zmluva Zverejnené
01. DSS sv. Michala Reštaurácia DANTE DSS-DANTE – Zmluva 2023 1.3.2023
ZMLUVY ZA ROK 2022
č. Objednávateľ Dodávateľ Zmluva Zverejnené
01. 1/6 DSS sv. Michala Dolphin CE s.r.o. DSS-Zmluva-1-6-2022 30.06.2022
02. 2/9 DSS sv. Michala Obec Závod DSS-Zmluva-2-9-2022 28.09.2022
03. 3/12 DSS sv. Michala Meridián s.r.o. DSS-Zmluva-3-12-2022 17.12.2022
ZMLUVY ZA ROK 2021
č. Objednávateľ Dodávateľ Zmluva Zverejnené
01 DSS sv. Michala Obec Závod DSS – ZMLUVA O DODÁVKE PITNEJ VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU 31.03.2021
02 DSS sv. Michala Enviropark Pomoravie DSS – ZMLUVA O ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD 31.03.2021
03 DSS sv. Michala Obec Závod Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3-2021-DSS 15.06.2021
04 DSS sv. Michala Obec Závod Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4-2021-DSS 15.06.2021
ZMLUVY ZA ROK 2020
č. Objednávateľ Dodávateľ Zmluva Zverejnené
01. DSS sv. Michala EPA Plus s.r.o. DSS – Zmluva likvidácia nebezpečného odpadu 10.02.2020
02. DSS sv. Michala DIGI Slovakia s.r.o. DSS – Zmluva DIGI TV 21.11.2020
ZMLUVY ZA ROK 2019
č. Objednávateľ Dodávateľ Zmluva Zverejnené
01. DSS sv. Michala Obec Závod Vodné stočné pre DSS 05.02.2019
02. DSS sv. Michala RVC Senica s.r.o. DSS – Dodatok č.l k zmluve zo dňa 16.3.2015 o poskytovaní audítorských služieb 18.02.2019
03. DSS sv. Michala Reštaurácia DANTE Dodatok č.5 k zmluve 22.08.2019
ZMLUVY ZA ROK 2018
č. Objednávateľ Dodávateľ Zmluva Zverejnené
ZMLUVY ZA ROK 2017
č. Objednávateľ Dodávateľ Zmluva Zverejnené
01. DSS sv. Michala Ľudovít Jurovatý Ukončenie zmluvy 01.03.2017
02. DSS sv. Michala Dáša Šuranská Bezpečnostný a zdravotný dohľad 01.03.2017
03. DSS sv. Michala IReSoft s.r.o. DSS Dodatok k zmluve 01.03.2017
04. DSS sv. Michala Potraviny – Vidová Zmluva o dadávke potravín pre DSS 02.03.2017
ZMLUVY ZA ROK 2014 -2016
č. Objednávateľ Dodávateľ Zmluva Zverejnené
01. DSS sv. Michala Ľudovít Jurovatý Zmluva o poskytovaní služieb 02.07.2014
02. DSS sv. Michala IReSoft s.r.o. Licenčná zmluva DSS 01.10.2014
03. DSS sv. Michala OÚ Závod Zmluva o prenájme nebytových priestorov DSS 01.01.2016
04. DSS sv. Michala Contabil s.r.o. Zmluva o vedení účtovníctva 02.03.2016
05. DSS sv. Michala Habánsky Dvor Dovoz stravy do DSS 08.03.2016
06. DSS sv. Michala OÚ Závod DSS Dotácia obec 10-2016/9 19.10.2016
07. DSS sv. Michala OÚ Závod DSS Dotácia obec 11-2016 22.12.2016
08. DSS sv. Michala Habánsky Dvor DSS Dodatok k zmluve č.1/2016 31.12.2016