Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » Voľby NR SR – Vydávanie hlasovacích preukazov 4.3.2016 do 12.00 hod.

Voľby NR SR – Vydávanie hlasovacích preukazov 4.3.2016 do 12.00 hod. 

Vydávanie hlasovacích preukazov

Oprávnenému občanovi s trvalým pobytom na území obce Závod, ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz.

Hlasovacie preukazy sa vydávajú na Obecnom úrade v Závode, na II. poschodí – kancelária ohlasovne pobytov.

O vydanie hlasovacieho preukazu je možné požiadať:

  • osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby v úradných hodinách Obecného úradu v Závode do piatka 4. marca 2016 do 12.00 hod..
  • poštou na adrese: Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod
  • elektronicky na adrese: starosta@obeczavod.sk, sekretariat@obeczavod.sk

Hlasovať na základe hlasovacieho preukazu je možné iba na území Slovenskej republiky, a to v ktoromkoľvek okrsku na hlasovanie.

TLAČIVO ŽIADOSTI na stiahnutie: Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu