Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, december 12, 2019
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad
  • Hladaj :

Obecný úrad

Čistenie kanála

Na základe výzvy Hydromeliorácií š.p. oznamujeme občanom bývajúcich na ulicu Mierová a ulici Záhradky, že bude vykonané čistenie kanála prechádzajúceho za ich záhradami. Po uskutočnení obhliadky, Hydromeliorácie š.p. žiadajú občanov dotknutých parciel o urýchlené uvoľnenie ochranného pásma kanála. Zo zákona ide o 5 metrový manipulačný a ochranný pás vedľa kanála, ktorý umožní prístup ťažkej techniky. V prípade neuposlúchnutia tejto ...POKRAČOVANIE TEXTU

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode,  ktoré sa uskutoční dňa 14. septembra 2011 (streda) o 18.30 hodine  v malej sále na I. poschodí Obecného úradu Závod.POKRAČOVANIE TEXTU

Návrh VZN

Dnešným dňom v časti  „Dokumenty – VZN“ bol odobratý návrh dodatku č. 2  k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ...POKRAČOVANIE TEXTU

Zákaz zakladania a udržiavania otvoreného ohňa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva príslušný v zmysle § 58 ods. 1 písm. f) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch podľa ...POKRAČOVANIE TEXTU

Vývoz separovaného odpadu

Oznamujeme občanom, že vývoz separovaného odpadu ( plastových fliaš a starého papiera ) je z technických príčin presunutý z 25.8.2011 (štvrtok) na 31.8.2011 (streda).POKRAČOVANIE TEXTU

Návrh VZN

Dnešným dňom je v časti  „Dokumenty – VZN“ umiestnený návrh 2. dodatku k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ...POKRAČOVANIE TEXTU

Výmena vodomerov

Oznamujeme občanom, že od  15.08.2011 sa  v zmysle Zákona NR SR č.142/2000 o metrológii a Vyhlášky č.210/2000 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o meradlách a metrologickej kontrole v obci Závod uskutoční u všetkých odberateľov vody ...POKRAČOVANIE TEXTU

Pozvánka

Dňa 24. augusta 2011 ( streda ) sa o 18:00 hod uskutoční Obecné zastupiteľstvo v malej sále Obecného úradu Závod.POKRAČOVANIE TEXTU
Page 37 of 37« First...102030...3334353637