Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Nezaradené » Pitná voda v našom verejnom vodovode je konečne realitou

Pitná voda v našom verejnom vodovode je konečne realitou 

Riešenie situácie s pitnou vodou v Závode bolo nevyhnutnosťou. Obyvatelia obce sú pitnou vodou z obecného vodovodu zásobovaní od roku 1997 a už od začiatku sa v odobraných vzorkách vody nachádzali nadlimitné hodnoty amónnych iónov, mangánu a železa. Situácia bola riešená najskôr trojročnou výnimkou od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, následne však na základe senzorických ukazovateľov úrad výnimku odmietol.

Zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti vylúčili možnosť napojiť obec na zdroje patriace BVS pre technické problémy a neprimerané náklady. Jediným finančne dostupným riešením tak zostala úprava vody priamo z obecného zdroja.    Odstrániť tieto nežiaduce prvky teda znamenalo zakúpiť technológiu a túto inštalovať do našej vodárne.

Obec žiadala peniaze na technologickú linku v rokoch 2012 i 2013 prostredníctvom Environmentálneho fondu, žiadosti však boli zamietnuté.

 Nakoniec po ťažkom boji obec získala na technologickú linku dotáciu 50 tisíc eur od Bratislavského samosprávneho kraja a 6 tisíc eur z Nadácie SPP. Práce boli cez verejné obstarávanie vysúťažené na sumu 59 808 eur. Obec musela zabezpečiť vyčistenie a odkalenie celého systému vrátane zásobníkov vody a pripraviť prípojky vody, kanalizácie a elektriny pre daný systém.

Všetky práce boli vykonávané v etapách. V rámci prvej okrem vyriešenia prípojky a odkalenia a vyčistenia systému boli namontované aj filtre.

Po tlakových skúškach sa pristúpilo k programovaniu systému, následne skúšanie systému prania a prevádzky a po odskúšaní nábeh aktivácie filtračných hmôt.

Celý systém je nastavený tak, aby fungoval automaticky.

Poslednou etapou bude čistenie samotnej studne ako zdroja vody. Keďže ide o komplikovaný proces, počas ktorého bude odstavený prívod vody do zásobníkov, obec sa na tieto práce musí pripraviť. Bude nutné prijať úsporný režim a zabezpečiť náhradnú dodávku pitnej vody do obce minimálne počas troch dní.

Aby obec nemusela počas týchto prác zatvárať školu, prijali sme riešenie uskutočniť  čistenie studne až počas jarných prázdnin.

Náš boj však týmto nekončí. Nejde totiž iba o kvalitu vody, ale aj o jej množstvo. Zdroj  má výdatnosť 3,5 l/s a zásobníky majú spolu 300 m3. Na takú obec ako Závod to v letných mesiacoch už nestačí.

Naše rokovania so zástupcami BVS nesľubujú rýchle riešenie a preto všetko bremeno aj naďalej zostáva na obci. Bude potrebné sa s týmto problémom vysporiadať a ani jedno z riešení nebude jednoduché.