Webové sídlo obce Závod!|utorok, 16 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Nezaradené » Pokyny k odovzdávaniu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Pokyny k odovzdávaniu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
– pokyny k odovzdávaniu kandidátnych listín

– počet poslancov , ktorý má byť zvolený v obci Závod je 9

– termín odovzdania kandidátnych listín je  21. september 2014 do 24,00 hod.

– kandidátne listiny sa odovzdávajú osobne nezávislým kandidátom alebo splnomocnencom politickej strany, politického hnutia

– ku kandidatúre sa podávajú  dokumenty:

2x rovnopis kandidátnej listiny

2x rovnopis vyhlásenia kandidáta

1x petícia (nezávislý kandidát)

– Splnomocnencom politickej strany alebo hnutia nemôže byť kandidát

– všetky petičné hárky  nezávislých kandidátov musia byť označené textom, aká petícia sa podpismi podporuje a na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu  kandidáta alebo osoby, ktorá je určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy

– v prípade kandidatúry toho istého nezávislého kandidáta na poslanca do obecného zastupiteľstva  aj na starostu obce môže predložiť len jednu  petíciu (skutočnosť, že podpisy sa zbierajú na podporu kandidáta na poslanca do obecného zastupiteľstva a tiež  na jeho podporu pre voľby starostu obce musí byť zrejmá zo záhlavia petície)  so stanoveným počtom voličov podporujúcich kandidatúru (v prípade obce Závod min. 200 podpisov)

–  informácie k voľbám  podáva a  kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie:     Katarína Stanková

–  Adresa na odovzdanie: Obecný úrad Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod

–   Úradné hodiny:  Pondelok, utorok     8.00 – 16.00 hod.   (prestávka 12.00 – 13.00)

Streda                          8.00 – 17.00 hod.   (prestávka 12.00 –  13.00)

Piatok                          8.00 – 15.00 hod.    (prestávka 12.00 – 13.00)

Tel. kontakt : 034 77 99 254

e-mail: sekretariat@obeczavod.sk