Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Upozornenie stavebného úradu

Upozornenie stavebného úradu 

Stavebný úrad Závod oznamuje občanom, ktorí plánujú stavbu, prístavbu alebo rekonštrukciu rodinného domu, musia mať po novom stanovisko obvodného banského úradu. Katastrálne územie Závod sa dotýka záujmov NAFTA a.s., konkrétne je čiastočne zasiahnuté chráneným ložiskovým územím Závod a CHLÚ Studienka-Závod, ktorých hranice sú zakreslené v situačnej mape – viď obrázok. NAFTA a.s. pozorňuje, že v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať príslušný orgán len na základe záväzného stanoviska obvodného banského úradu, ktorý je v konaní dotknutým orgánom.