Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Veľké jarné upratovanie obce

Veľké jarné upratovanie obce 

Vážení spoluobyvatelia, všetkých Vás pozývame na Veľké jarné upratovanie obce Závod, ktoré sa uskutoční v sobotu 20.4.2013 v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.

1) Poupratujte si okolie svojho domu, predzáhradku, kanál pred domom.

2) Zbavte sa zadarmo veľkoobjemného odpadu!

Tentokrát to bude jednoduché. Všetok odpad vozte na nový Zberný dvor odpadov. Veľkoobjemový odpad ako koberce, linoleum, rôzne plasty a kusy nábytku, ktoré patria do spoplatneného KO, môžete v tento deň voziť zadarmo do nového Zberného dvoru odpadov. Odpad, ktorý sa povinne separuje, vyseparujete na mieste.

Stavebný odpad, ktorého budete mať viac ako 1 tonu, bude ihneď presunutý do areálu bývalej Prefy (Veľké Leváre) a spoplatnený poplatkom 4 Eurá za tonu odpadu.

Drevený a rastlinný odpad vo väčšom množstve bude opäť presmerovaný do bývalej Prefy. Za vyseparovaný drevený a rastlinný odpad sa neplatí.

OPAKUJEME:

Jediný spoplatnený odpad je stavebný, ak je vo väčšom množstve (nad 1 tonu) a bude presmerovaný do bývalej Prefy…

Zároveň dôrazne upozorňujeme, že OÚ nedisponuje manipulačnou technikou a každý občan je povinný si privezený odpad sám na Zbernom dvore odpadov vyseparovať a uložiť na určené miesto!

3) Budeme čistiť čierne skládky odpadu!

V rámci projektu Deň Zeme Vás pozývame na čistenie čiernych skládok odpadu. Stretneme sa dňa 20.4.2013 o 9.00 hod. pred Obecným úradom. Budeme čistiť, separovať, čierne skládky v lokalite „Nad Jazierkom“ a „Pri Obecnej tehelni“.

Čistiť však môžete i iné čierne skládky, ktoré sú v blízkosti vášho domu. Plastové vrecia dostanete pri Obecnom úrade.

Všetkým vám vopred ďakujeme za účasť a pomoc pri čistení našej obci Závod.

V prípade nepriaznivého počasia bude brigáda presunutá na iný termín.

 

Komisia stavebná a životného prostredia