Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Dôležitý oznam

Dôležitý oznam 

OÚ oznamuje, že od 24. 01. 2013 si môžu občania prevziať rozhodnutie na miestny poplatok za KO a drobné stavebné odpady a po zaplatení poplatku prevziať plomby na rok 2013. Tieto už bude potrebné použiť pri budúcom vývoze KO, ktorý bude 6. 2. 2013.

Zároveň pripomíname, že do 31. 01. 2013 sú povinný podať čiastkové alebo úplné daňové priznanie občania, ktorí nadobudli nehnuteľnosť (kúpou, dedením) prípadne im bolo vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie. Ďalej treba, aby daňové priznanie podali aj tí občania, ktorí nehnuteľnosť predali, darovali prípadne iným spôsobom zmenili vlastníctvo k nehnuteľnostiam.

Podobne treba v tomto termíne vykonať prihlásenie a odhlásenie psov. Informácie ohľadom platenia dane z nehnuteľností a dane za psa budú oznámené obvyklým spôsobom cca v mesiaci apríl, máj 2013.