Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ 

Oznamujeme občanom, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční v pondelok 11.2.2013 o 18:00 hod v obradnej miestnosti KD v Závode.

Program zasadnutia :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola uznesení

5. Informácia starostu o dianí v obci

6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií

7. VZN o verejnom poriadku

8. Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – zámer

9. Odpredaj obecných bytov č. 999 – zámer

10. Rôzne

11. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce

12. Uznesenia

13. Záver