Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Návrhy VZN

Návrhy VZN 

V časti VZN boli zverejnené návrhy nových Všeobecne záväzných nariadení :

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, VZN o miestnej dani za ubytovanie, VZN o miestnej dani za psa, VZN o miestnej dani za predajné automaty, VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje, VZN o dani z nehnuteľností, Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2011 o trhovom poriadku.

Fyzické a právnické osoby môžu tieto návrhy pripomienkovať v dňoch od 21.11. do 6.12. 2012 písomne na adrese Obecného úradu, Sokolská 243, 908 72 Závod, alebo na mail sekretariat@obeczavod.sk , kultura@obeczavod.sk .