Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Oznámenie o zámere obce

Oznámenie o zámere obce 

Dňa 24. 9. 2012 bola v časti Obecný úrad – Obecné pozemky zverejnená informácia o zámere obce Závod odpredať svoj majetok podľa ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov.