Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Upozornenie !

Upozornenie ! 

OÚ Závod a Hasičský a záchranný zbor upozorňujú všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:

– vypaľovať suchú trávu, porasty kríkov, stromov a spaľovať organické zvyšky – odpady,

– fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– zakladať oheň v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch,

– zakladať oheň v priestoroch alebo na  miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade zistenia porušenia ustanovenia § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže uložiť pokutu v priestupkovom konaní až do výšky 331 ,- eur.