Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Nadstavba Domu služieb

Nadstavba Domu služieb 

Obec Závod hľadá staviteľa – investora na projekt Nadstavba Domu služieb. Termín predloženia cenovej ponuky je 15 dní od zverejnenia tohto oznamu a to osobne alebo poštou na adresu Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod, prípadne elektronicky na mail: sekretariat@obeczavod.sk , fax: 034/7799 324. Podmienkou vykonania rekonštrukcie objektu je dodržanie podmienok podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, do ktorej je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Závode v čase úradných hodín v kancelárii starostu obce.

Komisia stavebná a životného prostredia