Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  v znení neskorších predpisov, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na celom území okresu Malacky od 02. júla 2012 do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa a § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 314/2001 Z. z. zákona o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň.

Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný v súvislosti  s ochranou lesa pred požiarmi zabezpečiť plnenie opatrení v súlade s § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 9a, §10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  v znení neskorších predpisov.

 

Na oznámenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov sa nevzťahuje všeobecný právny predpis o správnom konaní.