Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Vojenský obvod Záhorie – VSTUP

Vojenský obvod Záhorie – VSTUP 

Dňa 1. júla 2012 vstúpi do platnosti novela zákona NR SR č. 281/87 Z.z. o vojenských obvodoch (ďalej len zákon). Najpodstatnejšou zmenou v tomto zákone je, že bude možné na územie vojenského obvodu alebo jeho časť vstupovať v dobe keď tam neprebiehajú vojenské cvičenia alebo činnosti, pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia osôb bez povolenia. Na územie vojenského obvodu alebo jeho časť je trvalý zákaz vstupu ak na tomto území hrozí vážne ohrozenie života alebo zdravia osôb, ide o ohradenú alebo uzavretú časť vojenského obvodu, alebo je na tomto území obranná infraštruktúra.

V zmysle zákona bude MO SR na svojom webovom sídle informovať o zákaze vstupu na územie vojenského obvodu. Podobne bude MO SR informovať v zmysle zákona o zákaze vstupu na územie vojenského obvodu aj obce susediace s vojenským obvodom. Obce sú potom v zmysle zákona povinné zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, informáciu, ktorú jej poskytlo MO SR o zákaze vstupu na územie vojenského obvodu.

Územie vojenského obvodu bude vyznačené značkami podľa Vyhlášky MO SR č. 114/2012 Z.z. (viď. príloha).  Značkami č. 1 a 4 bude vyznačená hranica VO Záhorie, značkami č. 3 a 5 cieľové plochy a značkou č. 2 a 5 Turecký Vrch.

Na celé územie VVP Turecký Vrch je trvalý zákaz vstupu.

http://www.mosr.sk/data/mapaZahorie.pdf – mapa územia

Informácia pre obce z MO SR

Plán aktivít na júl 2012