Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Hľadáme prevádzkovateľa Domova seniorov

Hľadáme prevádzkovateľa Domova seniorov 

Obec Závod má záujem zriadiť v obci Domov seniorov (denný stacionár alebo celoročný domov dôchodcov) a za týmto účelom hľadá prevádzkovateľa. V súlade s § 9a ods. 8 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec Závod na tento účel ponúka do prenájmu budovu bývalej materskej školy. V prípade záujmu o prevádzkovanie takéhoto zariadenia, žiadame o zaslanie stručnej ponuky do 30.6.2012 na adresu Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod alebo na mail sekretariat@obeczavod.sk. Viac informácií na tel. čísle 034/ 7799 254.