Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode,

ktoré sa uskutoční

dňa 13. apríla 2012 (piatok) o 18.30 hod.

v malej sále Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Voľba navrhovanej komisie

4. Kontrola uznesení

5. Záverečný účet obce Závod

6. Výročná správa obce Závod za rok 2011

7. Zásady hospodárenia s majetkom obce

8. Vybudovanie športovo-oddychovej zóny v obci Závod

9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Závod

10. Komunitný plán sociálnych služieb obce Závod

11. Rôzne

12. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce

13. Diskusia

14. Uznesenia

15. Záver

 

Ing. Peter Vrablec v. r.

starosta obce