Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Enviropark Pomoravie

Enviropark Pomoravie 

Nafta a.s. a Nadácia SPP podporujú rozvoj mikroregiónu Enviropark Pomoravie

         Spoločnosť NAFTA a.s. prostredníctvom Nadácie SPP v decembri 2011 darovala Združeniu obcí Enviropark Pomoravie finančný príspevok vo výške 18 600,- € pre rozvoj športových aktivít a talentu detí a mládeže na Základných školách, na projekty zamerané na seniorov v našom mikroregióne.

Tento týždeň Vám predstavíme prvý z podporených projektov:

 Názov projektu: „Rozvoj športových aktivít detí a mládeže v mikroregióne Enviropark Pomoravie“

Tento projekt sa teší veľkej obľube medzi deťmi a mládežou, o čom svedčí aj fakt, že funguje už tretí rok a čoraz viac detí sa do športových aktivít zapája. Deti zápolia vo florbale a vybíjanej. Do dnešného dňa im bola zabezpečená kompletný výstroj vo forme dresov, florbalových hokejok, loptičiek, bránok, na vybíjanú boli zakúpené lopty, s ktorými by mohli trénovať.

          V tomto roku plánujeme jednotlivým družstvám dokúpiť florbalové hokejky a loptičky, ktoré sa používaním a časom opotrebúvajú a ničia. Školy nemajú zbytočné investície a preto je tu skvelá možnosť im ponúknuť pomoc v danej forme. V dnešnej dobe máme do projektu zapojených vyše 800 detí navštevujúcich I. a II. stupeň Základných škôl. Počas celého trvania športových stretnutí bude deťom zabezpečená doprava ako i občerstvenie počas celého ich trvania. Plánujú sa uskutočniť dve kolá a jedno finálové, ktoré vyvrcholí v niektorej z našich obcí. Deti dostanú hodnotné ceny za ich športové výkony.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore spoločnosti NAFTA a.s.  a  NADÁCII SPP.

 Napísala: Zuzana Caunerová