Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Pôstna krabička pre Afriku

Pôstna krabička pre Afriku 

AKO POMÔCŤ

Vašim pôstnym darom aj vy môžete pomôcť prelomiť stále opakujúci sa problém hladu a chudoby v krajinách Subsaharskej Afriky. Práve vaša podpora pomôže deťom ako Sally zabezpečiť základné podmienky pre dôstojný život – jedlo, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie. Už darovaním 2 € denne počas pôstu môžete dramaticky zmeniť ich životy.

2 € na deň zabezpečia vzdelanie pre deti s HIV a AIDS v Adjumani na severe Ugandy

2 € na deň pomôžu dobudovať obytný blok v centre pre deti s HIV a AIDS v Adjumani

2 € na deň zlepšia zdravotnícku a sociálnu starostlivosť o deti s HIV a AIDS v centre v Adjumani

2 € na deň podporia poľnohospodárstvo a chov drobných hospodárskych zvierat ako zdroj obživy per tých najchudobnejších v Adjumani
 

Akým spôsobom môžete prispieť

  1. Pošlite váš pôstny dar formou poštovej poukážky na účet Slovenskej katolíckej charity alebo priamo na číslo účtu: 4008058424/7500 v ČSOB, v.s.174
  2. Navštívte www.charita.sk, kde môžete prispieť online a dozvedieť sa viac o chudobe v krajinách Subsaharskej Afriky.
  3. Pôstnu zbierku pre Afriku môžete podporiť aj formou sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena Darcovskej SMS správy je 1 €. Viac informácií na www.darcovskasms.sk alebo www.charita.sk

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 1 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS CHARITA (DMS medzera CHARITA) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora.

Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.

Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.darcovskasms.sk.

O KAMPANI

Pôstna krabička pre Afriku pomáha deťom s HIV a AIDS

Vírus HIV sa na severe Ugandy začal šíriť od vojny v 80. rokoch a zničil už mnohé rodiny. Počet ľudí, ktorí sú nakazení HIV, je veľký. Sally i ďalšie deti v severnej Ugande sa kvôli chorobe AIDS stali sirotami.

Slovenská katolícka charita sa rozhodla reagovať na túto výzvu a volanie severnej Ugandy o pomoc a začala so stavbou Centra pre deti postihnuté HIV a AIDS v oblasti Adjumani. Po jeho dokončení sa do centra budú prijímať deti, ktorých rodičia zomreli na AIDS a príbuzní sa o nich nedokážu postarať. Deťom sa v centre bude poskytovať strava, zdravotnícka starostlivosť a podpora vzdelania cez program Adopcia na diaľku. Miestni terénni pracovníci budú tiež pomáhať rodinám s deťmi, ktoré sú HIV pozitívne a to formou poradenstva v oblasti výživy, zdravotníckej starostlivosti a hygieny.

Aj vy im môžete dať šancu na lepší život

Tohtoročnou zbierkou a kampaňou pod názvom „Pôstna krabička pre Afriku“ chce Slovenská katolícka charita venovať zvýšenú pozornosť práve deťom postihnutým HIV a AIDS v krajinách Subsaharskej Afriky so špeciálnym zameraním na Ugandu, kde žije podľa údajov OSN až 2 milióny sirôt, ktoré stratili jedného alebo obidvoch rodičov, kvôli HIV a AIDS.

Myšlienka pôstnej krabičky v sebe nesie posolstvo pôstnej doby s myšlienkou na ľudí, ktorí sú v núdzi. Malá farebná krabička tak môže byť naplnená nádejou, modlitbami a šancou na lepší život pre tisíce ľudí v núdzi, ktorú môže priniesť každé darované euro.

Práve vaša podpora pomôže deťom ako Sally zabezpečiť základné podmienky pre dôstojný život – jedlo, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie.

Pôstnu krabičku SKCH distribuuje do kostolov, kde si ju ľudia budú môcť vyzdvihnúť a osobne sa tak zapojiť do pomoci deťom postihnutým HIV a AIDS v Ugande.

„Chudobu nemožno úplne odstrániť, ale je našou povinnosťou usilovať sa ju zmierniť. Chcem povzbudiť seba i vás, aby sme boli vždy solidárni s tými, ktorí trpia viac ako my.“
Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup a prezident Slovenskej katolíckej charity