Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Enviropark Pomoravie

Enviropark Pomoravie 

Nadácia SPP v spolupráci s Enviroparkom Pomoravie podporuje vzdelávanie najmenších

Spoločnosť NAFTA a.s. prostredníctvom Nadácie SPP v decembri 2011 darovala Enviroparku Pomoravie n.o.  na vzdelávanie detí v Materských školách sumu 46 900,- EUR. Tieto financie sa využijú v rámci projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých /výučba nemeckého jazyka hravou formou/, ktorý úspešne funguje od februára 2009 až dodnes. Do tohto projektu je zapojených 7 Materských škôl, a to Kostolište, Jakubov, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod a Studienka.

Cieľom nie je klasické vyučovanie cudzieho jazyka, tak ako ho poznáme zo škôl, ale prostredníctvom hravej formy (spevom, tancom, rôznymi hrami, rozprávaním sa o zvykoch, kultúre, športe, jedle,…) sa lektori snažia deťom vštepiť a osvojiť si základy cudzieho jazyka.

K dispozícii sú 2 lektorky nemeckého jazyka, ktoré sme vyberali na základe stanovených kritérií. Podmienkou bola absolvovaná štátna jazyková skúška alebo pedagogické minimum so zameraním na nemecký jazyk.

Samotný projekt je postavený na princípe cezhraničnej spolupráce a preto sa tu ponúka možnosť hospitácií  a výmena skúseností pedagógov našich materských škôl v materských školách v Dolnom Rakúsku, exkurzie pedagógov a predstaviteľov samospráv, nadväzovanie partnerstiev v prihraničných obciach Rakúska.

V neposlednom rade sa pedagógom, praktikantom v materských školách a lektorkám naskytá možnosť ďalšieho vzdelávania, ktoré nám zabezpečuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

Materské školy ako i rodičov samotná výučba nestojí nič.

Z darovaných financií pokryjeme bežný a bezproblémový chod projektu vrátane materiálneho vybavenia Materských škôl /interaktívne tabule, didaktické pomôcky a iné potreby/ a lektoriek nemeckého jazyka /kancelárske potreby, didaktické pomôcky,…/.

Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore:   

Nafta a.s., Nadácia SPP         

Predvianočné stretnutie seniorov Enviroparku Pomoravie

Enviropark Pomoravie dňa 16.12.2011 za finančnej podpory Nafty a.s. a Nadácie SPP zorganizoval už druhý ročník predvianočného stretnutia seniorov nášho mikroregiónu, ktoré sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Jakubove. Tohto podujatia sa zúčastnilo približne 260 našich seniorov a hostí. Program pozostával zo súťaže v pečení vianočných koláčikov, kútika šikovných rúk a voľnej zábavy. Ingrediencie na pečenie dostal každý klub dôchodcov pár dní pred stretnutím. Svoje nielen chuťovo vynikajúce, ale i na pohľad veľmi pekné a vysoko profesionálne koláčiky dopravili starostovia ešte pred začatím nášho stretnutia. A poviem vám, starostovia ako porota mali čo robiť, aby vybrali tie najlepšie z najlepších. Do úvahy sa brala nielen chuť, ale i samotný výzor a ich naaranžovanie na tácke. Spomedzi všetkých sladkých pokušení boli vybrané tie najlepšie. Na prvom mieste skončili dôchodcovia z Kostolišťa, druhé miesto patrí obci Závod a tretie miesto obsadili dôchodcovia z Gajar. Celé poobedie hrala pre dobrú náladu a do tanca Veselá muzika zo Stupavy. V kútiku šikovných rúk si mohli naši seniori vytvoriť vlastné ikebany a adventné vence, ktoré si mohli odniesť domov, kde im skrášlia ich príbytky. Celý čas sa niesol v pokojnej a láskyplnej vianočnej atmosfére. Počas celého trvania mali zabezpečené občerstvenie a aj samotnú dopravu. Podujatie síce začalo v poobedňajších hodinách, ale končilo v neskorých večerných hodinách, nakoľko sa naši dôchodcovia skvele zabávali.

„Srdečne by som chcela poďakovať obci Jakubov za požičanie Kultúrneho domu a pracovníčkam Obecného úradu za pomoc pri príprave stretnutia a aj počas neho.“        

Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore:

Nafta a.s., Nadácia SPP

Napísala: Zuzana Caunerová

Výučba nemeckého jazyka v MŠ očami lektorky

 Stále pretrváva názor, či učiť deti v predškolskom veku cudzí jazyk alebo to nechať na neskôr – keď budú už dostatočne ovládať svoj materinský jazyk.
I ja som sa na začiatku zaoberala s touto myšlienkou, avšak po troch rokoch trvania projektu môžem povedať, že môj názor sa ujasnil.
Na deťoch vidieť výsledky, aké som neočakávala. Tým, že si deti druhý jazyk osvojujú formou hry – prostredníctvom básničiek, pesničiek, obrázkov –  učenie pre deti nepredstavuje žiadny stres. Učenie jazyka je pre dieťa prirodzené, nezažíva strach z učenia. Osvojili si mnoho slov, rôzne zvuky i základné gramatické štruktúry. Deti sa pýtajú, vymýšľajú si hry, začínajú rozlišovať viacero jazykov. Obrázok pomenujú vo viacerých jazykoch (slovenský, nemecký i anglický) bez toho, aby som ich k tomu vyzvala alebo naviedla.  Začínajú si uvedomovať, že nie je len ich materinský jazyk, že nie všetky deti rozprávajú rovnako, začínajú chápať multikultúrny svet.Posilňujú  si nielen slovnú zásobu, ale i sebavedomie. A čo je najdôležitejšie – deti majú z učenia veľkú radosť.

Napísala: Natália Hoďová  /lektorka nemeckého jazyka/

 Projekt podporený z prostriedkov EÚ

V rámci Programu ETS 2007-2013 – Projekt IB-KE

SK_AT 081105_N00031