Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Výberové konanie

Výberové konanie 

Starostka obce Sekule podľa § 4 ods. 1. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnek správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy, 908 80 Sekule č. 119.

Všetky požiadavky, zoznam dokladov a podmienky výberového konania:

Výberové konanie – podmienky