Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Informácia o poplatku za vývoz KO v roku 2012 a informácia k dani z nehnuteľnosti

Informácia o poplatku za vývoz KO v roku 2012 a informácia k dani z nehnuteľnosti 

Podľa VZN na rok 2012 za zber a zneškodňovanie KO schváleného Obecným zastupiteľstvom v Závode boli schválené nasledovné poplatky:   Informácia o poplatku za KO a k dani z nehnuteľností

Daň za psa na rok 2012 je splatná do 31. 01. 2012.

Výška dane:     3,50 Eur