Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Zaslanie Podmienok kvality sociálnych služieb v kompetencii BSK

Zaslanie Podmienok kvality sociálnych služieb v kompetencii BSK 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja Odbor sociálnych vecí zasiela materiál ,,Podmienky kvality sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja podľa zákona č. 448/2088 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“. Podmienky kvality bližšie určujú atribúty kvality sociálnej služby v oblastiach uvedených v prílohe č.2 zákona č. 448/2008 o soc. službách so zreteľom na rešpektovanie práv a individuálnych potrieb klienta.

Podmienky kvality socialnych sluzieb v kompetencii BSK