Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Odvolanie zákazu

Odvolanie zákazu 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva príslušný v zmysle § 58 ods. 1 písm. f) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch odvoláva zákaz zakladať a udržiavať otvorené ohne pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, ktorý ministerstvo vydalo rozhodnutím č. 4568/2011-720  z  10. 11. 2011.

Rozhodnutie MPaRV SR