Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Informácia pre záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Informácia pre záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši 

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ
     Dňa 9.novembra 2011 sa uskutoční na akadémii zbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši deň otvorených dverí.
Začiatok 09.00 h. – aula AOS,  predpokladané ukončenie 12.00 h.
Program: 
1) Otvorenie a predstavenie Akadémie ozbrojených síl generála M.R.Štefánika. 
2) Podmienky prijatia na štúdium. 
3) Predstavenie jednotlivých študijných programov. 
4) Ukažka vyučovacích a ubytovacích priestorov.
Individuálne aj skupinové prihlášky treba zaslať do 4.novembra 2011 na e-mail:  vzdelavanie@aos.sk
 
ZAHÁJENIE PRÍPRAVY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
     V školskom roku 2012/2013 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to:  1/ Manažment vojenskej organizácie,  2/ Elektronické systémy,  3/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti,  4/ Počítačové systémy, siete a služby.
     Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných skôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe.
     Oznamujeme záujemcom o štúdium, že obdobne ako v minulom školskom roku, budú Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy zabezpečovať a organizovať v Liptovskom Mikuláši prípravu na vedomostnú prijímaciu skúšku z predmetov matematika a fyzika a to formou krátkodobých kurzov v rozsahu požadovaných vedomostí na prijímaciu skúšku. Záujemcovia sa môžu telefonicky informovať na číslach:  0445524804,  0905622170,  0911622170. Predpokladaný termín zahájenia prípravných kurzov je od 7.novembra 2011. Súčasťou kurzov je aj poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa lekárskeho vyšetrenia, psychodiagnostických testov, previerky fyzickej zdatnosti a podávania prihlášok na štúdium. Forma prevedenia je individuálna, to znamená, že sa každému študentovi venujeme osobne, čo však zároven limituje počet účastníkov v jednom turnuse.
 
Za informačné, poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy:  pplk.v.v.Ing.Emil Toma