Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Čistenie kanála

Čistenie kanála 

Na základe výzvy Hydromeliorácií š.p. oznamujeme občanom bývajúcich na ulicu Mierová a ulici Záhradky, že bude vykonané čistenie kanála prechádzajúceho za ich záhradami. Po uskutočnení obhliadky, Hydromeliorácie š.p. žiadajú občanov dotknutých parciel o urýchlené uvoľnenie ochranného pásma kanála. Zo zákona ide o 5 metrový manipulačný a ochranný pás vedľa kanála, ktorý umožní prístup ťažkej techniky. V prípade neuposlúchnutia tejto výzvy sa môže stať, že pracovníci poverení čistením kanála, nebudú brať ohľad na majetok občanov a všetky neoprávnene postavené ploty, budú odstránené. Vzhľadom k tomu, že ide o protipovodňové opatrenia v obci, je dôležité aby občania túto výzvu brali vážne a zodpovedne, nakoľko čistenie kanála nebolo vykonávané dlhé roky.