Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Návrh VZN

Návrh VZN 

Dnešným dňom v časti  „Dokumenty – VZN“ bol odobratý návrh dodatku č. 2  k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.