Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Zápisnice OZ rok 2024

Zápisnice OZ rok 2024

 https://www.obeczavod.sk/wp-content/uploads/2016/09/oz.png  ZÁPISNICE 2024

– Zápisnica zo zasadnutia OZ 29.02.2024

– Zápisnica zo zasadnutia OZ 18.04 2024

– Zápisnica zo zasadnutia OZ

– Zápisnica zo zasadnutia OZ

– Zápisnica zo zasadnutia OZ

 


Dochádzka poslancov za rok 2024

Dochádzka poslancov za rok 2024

Poslanci / Dátum OZ 02/2024 04/2024 06/2024 09/2024 12/2024
Marcela Blažeková prítomná prítomná
Ing. Frederika Kuklovská neprítomná prítomná
Mgr. Veronika Prévajová prítomná prítomná
Ing. Nikola Šišoláková prítomná prítomná
Mgr. Zlatica Šišoláková prítomná prítomná
Dušan Majzún neprítomný prítomný
Alojz Krajčír prítomný neprítomný
Filip Trajlínek prítomný prítomný
Ing. Peter Vrablec prítomný prítomný
Obecné zastupiteľstvo v Závode má 9 poslancov


Kalendár riadnych zasadnutí OZ pre rok 2024

Termíny OZ 2024

Riadny termín
zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva
Zverejnenie
návrhov VZN, dodatkov k VZN a materiálov k zasadnutiu OZ
od:
Termín doručenia
pripomienok (od občanov a poslancov) k materiálom k zasadnutiu OZ je
do:
Vyhodnotenie
doručených pripomienok komisiou k zverejneným materiálom
do:
Oboznámenie
poslancov s revidovanými materiálmi k zasadnutiu OZ
do:
Štvrtok
29.02.2024
Streda
07.02.2024
Pondelok
19.02.2024
Štvrtok
22.02.2024
Pondelok
26.02.2024
Štvrtok
18.04.2024
Štvrtok
03.04.2024
Piatok
12.04.2024
Piatok
12.04.2024
Pondelok
15.04.2024
Štvrtok
13.06.2024
Piatok
17.05.2024
Pondelok
27.05.2024
Streda
05.06.2024
Pondelok
10.06.2024
Štvrtok
12.09.2024
Piatok
16.08.2024
Pondelok
26.08.2024
Streda
04.09.2024
Pondelok
09.09.2024
Štvrtok
12.12.2024
Piatok
15.11.2024
Pondelok
25.11.2024
Streda
04.12.2024
Pondelok
09.12.2024