Webové sídlo obce Závod!|streda, 21 februára, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Zápisnice OZ rok 2024

Zápisnice OZ rok 2024

 https://www.obeczavod.sk/wp-content/uploads/2016/09/oz.png  ZÁPISNICE 2024

– Zápisnica zo zasadnutia OZ xx.xx.2024

– Zápisnica zo zasadnutia OZ

– Zápisnica zo zasadnutia OZ

– Zápisnica zo zasadnutia OZ

– Zápisnica zo zasadnutia OZ


Dochádzka poslancov za rok 2024

Dochádzka poslancov za rok 2024

Poslanci / Dátum OZ 03/2024 06/2024 09/2024 12/2024
Marcela Blažeková
Dušan Majzún
Alojz Krajčír
Ing. Frederika Kuklovská
Mgr. Veronika Prévajová
Ing. Nikola Šišoláková
Mgr. Zlatica Šišoláková
Filip Trajlínek
Ing. Peter Vrablec
Obecné zastupiteľstvo v Závode má 9 poslancov


Kalendár riadnych zasadnutí OZ pre rok 2024

Termíny OZ 2024

Riadny termín
zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva
Zverejnenie
návrhov VZN, dodatkov k VZN a materiálov k zasadnutiu OZ
od:
Termín doručenia
pripomienok (od občanov a poslancov) k materiálom k zasadnutiu OZ je
do:
Vyhodnotenie
doručených pripomienok komisiou k zverejneným materiálom
do:
Oboznámenie
poslancov s revidovanými materiálmi k zasadnutiu OZ
do:
Štvrtok
29.02.2024
Streda
07.02.2024
Pondelok
19.02.2024
Štvrtok
22.02.2024
Pondelok
26.02.2024
Štvrtok
11.04.2024
Piatok
15.03.2024
Pondelok
25.03.2024
Streda
03.04.2024
Pondelok
08.04.2024
Štvrtok
13.06.2024
Piatok
17.05.2024
Pondelok
27.05.2024
Streda
05.06.2024
Pondelok
10.06.2024
Štvrtok
12.09.2024
Piatok
16.08.2024
Pondelok
26.08.2024
Streda
04.09.2024
Pondelok
09.09.2024
Štvrtok
12.12.2024
Piatok
15.11.2024
Pondelok
25.11.2024
Streda
04.12.2024
Pondelok
09.12.2024