Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Zápisnice OZ rok 2023

Zápisnice OZ rok 2023

https://www.obeczavod.sk/wp-content/uploads/2016/09/oz.png

– Zápisnica zo zasadnutia OZ 14.12.2023

– Zápisnica zo zasadnutia OZ 21.09.2023

– Zápisnica zo zasadnutia OZ 18.07.2023

– Zápisnica zo zasadnutia OZ 22.06.2023

– Zápisnica zo zasadnutia OZ 13.04.2023

– Zápisnica zo zasadnutia OZ 09.02.2023


Dochádzka poslancov za rok 2023

Dochádzka poslancov za rok 2023

Poslanci / Dátum OZ 02/2023 04/2023 06/2023 07/2023 09/2023 12/2023
Marcela Blažeková prítomná prítomná prítomná prítomná prítomná prítomná
Dušan Majzún prítomný prítomný neprítomný prítomný prítomný prítomný
Alojz Krajčír prítomný prítomný prítomný prítomný prítomný neprítomný
Ing. Frederika Kuklovská prítomná prítomná prítomná prítomná neprítomná neprítomná
Mgr. Veronika Prévajová prítomná prítomná prítomná prítomná neprítomná prítomná
Ing. Nikola Šišoláková prítomná prítomná prítomná prítomná prítomná prítomná
Mgr. Zlatica Šišoláková prítomná prítomná prítomná prítomná prítomná prítomná
Filip Trajlínek prítomný prítomný neprítomný prítomný prítomný prítomný
Ing. Peter Vrablec prítomný prítomný prítomný prítomný prítomný prítomný
Obecné zastupiteľstvo v Závode má 9 poslancov


Kalendár riadnych zasadnutí OZ pre rok 2023

Termín OZ 2023

Riadny termín
zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva
Zverejnenie
návrhov VZN, dodatkov k VZN a materiálov k zasadnutiu OZ
od:
Termín doručenia
pripomienok (od občanov a poslancov) k materiálom k zasadnutiu OZ je
do:
Vyhodnotenie
doručených pripomienok komisiou k zverejneným materiálom
do:
Oboznámenie
poslancov s revidovanými materiálmi k zasadnutiu OZ
do:
Štvrtok
09.02.2023
Piatok
13.01.2023
Pondelok
23.01.2023
Streda
01.02.2023
Piatok
03.02.2023
Štvrtok
13.04.2023
Piatok
17.03.2023
Pondelok
27.03.2023
Streda
05.04.2023
Utorok
11.04.2023
Štvrtok
22.06.2023
Piatok
26.05.2023
Pondelok
05.06.2023
Streda
14.06.2023
Piatok
16.06.2023
Utorok
18.07.2023
Štvrtok
21.09.2023
Piatok
25.08.2023
Pondelok
04.09.2023
Streda
13.09.2023
Štvrtok
14.09.2023
Štvrtok
14.12.2023
Piatok
17.11.2023
Pondelok
27.11.2023
Streda
06.12.2023
Piatok
08.12.2023