Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Sociálne poradenstvo ZRUŠENÉ

Sociálne poradenstvo ZRUŠENÉ

BEZPLATNÉ   SOCIÁLNE   PORADENSTVO
JE ZRUŠENÉ

ZMENA !!!

Mimovládna organizácia Vstúpte, n. o. Malacky, Vám s radosťou oznamuje, že v priestoroch miestneho Obecného úradu, bola otvorená sociálna poradňa s cieľom poskytovať BEZPLATNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO pre tunajších občanov.

Môžete sa na nás obrátiť s akýmikoľvek otázkami a problémami. Poradenstvo je bezplatné  a rozhovory s klientmi dôverné.

POMOC JE ZAMERANÁ PRE:

1. Rodiny

 • ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
 • prechádzajúce rozvodovým konaním,
 • kde sa vyskytli, prípadne pretrvávajú  výchovné problémy s maloletými deťmi

2. Matky s deťmi, ktoré:

Potrebujú pomoc pri písaní návrhov na Okresný súd ohľadne:

 • úprav  vyživovacích povinností,
 • návrhov na úpravu styku otca s dieťaťom  a iné,
 • zisťujeme možnosti zvýšenia príjmov v domácnosti

3. Nezamestnaných občanov a občanov, ktorí sa ocitli v stave hmotnej núdze

Pozornosť sa venuje ľuďom, ktorí si hľadajú zamestnanie, prípadne rozmýšľajú nad zmenou zamestnania.

Pomoc je poskytovaná pri:

 • hľadaní voľných pracovných miest,
 • písaní žiadostí o prijatie do zamestnania

4. Občanov s ťažkým zdravotným postihnutím:

Pomoc smeruje k:

 • Vybaveniu si preukazu ŤZP (ťažkého zdravotného postihnutia)
 • Zisťovaniu vhodných kompenzačných pomôcok

5. Pre občanov, ktorí chcú vedieť viac informáciípri vybavovaní predčasného, prípadne starobného dôchodku

Klientovi sa snažíme poskytnúť

 • potrebné informácie, pre vyriešenie svojho problému
 • dobré rady
 • aktívnu pomoc( napr: vypĺňanie formulárov, vysvetľovanie právnych dokumentov)
 • usmernenie vo veciach poskytnutia sociálnej pomoci na príslušnú inštitúciu, ktorá je kompetentná v danej veci konať.

Nájdete nás v priestoroch KD, Obecného úradu Závod

každý UTOROK, v čase od 07:30 – do 16:00 hodiny.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na,

tel. čísle:  0917/600 679.