Webové sídlo obce Závod!|streda, 21 februára, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Plán obecných podujatí na rok 2024

Plán obecných podujatí na rok 2024

2024 | Plán podujatí v obci

Dátum Deň Názov Miesto / Čas Organizátor / Info
01.01.2024 pondelok Novoročná laserová show Futbalový štadión 17:00 OÚ / OZ / KŠK
06.01.2024 sobota Novoročný turnaj v stolnom tenise
„O pohár starostu obce“
Telocvičňa ZŠ – od 8:30 OÚ / FB
20.01.2024 sobota Fašiang pri cimbale KD 19:00 / 5€ FS / Predaj v novinovom stánku
27.01.2024 sobota Detský fašiangový karneval V.Sála – KD 15:00 ZRPŠ / ZŠ s MŠ
10.02.2024 sobota XII. ročník – Gulášmajster
Memoriál Viliama Boďu
Centrálny Park 9:00 OÚ / Registrácia do 5.2.24
29.02.2024 štvrtok Zúbkove pramene –
Obvodné kolo literárnej súťaže
Kinosála KD 9:00 ZŠ / CVČ
25.02.2024 nedeľa Pôstny koncert Kostol sv. Michala Farský úrad
29.02.2024 štvrtok Plánované zasadnutie OZ Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
02.03.2024 sobota Divadlo – ZOZNAMKA Kinosála KD 18:00 / 12€ Predaj v novinovom stánku
16.03.2024 sobota Veľké jarné upratovanie – XIV.ročník od 8:30 Výdaj vriec pred KD
23.03.2024 sobota Prezidentské Voľby – I.kolo 7:00 – 22:00 SR
01.04.2024 Veľkonočný pondelok
06.04.2024 sobota Prezidentské Voľby – II.kolo 7:00 – 22:00 SR
11.04.2024 štvrtok Plánované zasadnutie OZ Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
20.04.2024 sobota Pasienková a lesná spoločnosť
Výročná čl. schôdza
V.Sála – KD Závod PaLS
27.04.2024 sobota Stavanie MÁJA – HS DUO VIVO Parkovisko pri DHZ 16:00 DHZ
12.05.2024 nedeľa Prvé sv. prijímanie detí Kostol sv. Michala Farský úrad
08.06.2024 sobota Voľby do EURO parlamentu 7:00 – 22:00 SR
13.06.2024 štvrtok Plánované zasadnutie OZ Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
__.06.2024 sobota Juniáles – Poľovnícka zábava Poľovnícka Chata 17:00 PZ Závod
29.06.2024 sobota Závodské Bezchleba hody – XIII.ročník Centrálny park 10:00 OÚ / MOS Modra
13.07.2024 sobota Kultúrne leto v Centrálnom parku Centrálny Park 17:00-23:00 DHZ
10.08.2024 sobota Kultúrne leto v Centrálnom parku Centrálny Park 17:00-23:00 DHZ
02.09.2024 pondelok Zahájenie školského roka
2024/2025
Školský dvor 9:00 ZŠ s MŠ Závod
12.09.2024 štvrtok Plánované zasadnutie OZ Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
29.09.2024 nedeľa Závodské hody – 127. výročie
posvätenia kostola sv. Michaela Archanjela
Farský kostol Závod
10:30
Farnosť Závod
Hodová slávnosť
__.11.2024 Stretnutie s občanmi nad 75 rokov V.Sála – KD 13:00
11.11.2024 pondelok Svetový deň vojnových veteránov,
spomienka padlých vo vojne.
11:05 Stretnutie
v Parku pri kostole
OÚ Závod/ JDS Závod
__.12.2024 piatok Vianočné dielničky a Svetluškový pochod V.Sála – KD / Obec ZŠ s MŠ Závod
__.12.2024 sobota Závodské Vianočné trhy Centrálny Park
12.12.2024 štvrtok Plánované zasadnutie OZ Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
__.12.2024 Betlehemské svetlo Odpálenie plamienka vo vestibule KD SK Skauti