Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Plán obecných podujatí na rok 2022

Plán obecných podujatí na rok 2022


Podujatia sa uskutočnia v prípade priaznivej pandemickej situácie a splnených epidemiologických podmienok nariadené vládou a RÚVZ.

Dátum Deň Názov Miesto / Čas Organizátor / Info
26.02.2022 sobota X. ročník – Gulášmajster 2022
Memoriál Viliama Boďu
Centrálny Park 9:00
11.03.2022 piatok Zúbkove pramene –
Obvodné kolo literárnej súťaže
Kinosála KD 9:00 ZŠ / CVČ
05.04.2022 utorok Pietny akt pri príležitosti 77. výročia oslobodenia
obce Závod a odhalenie Pamätnej tabule
Park pri kostole
10:00
09.04.2022 sobota XII.ročník – Veľké jarné upratovanie 2022 od 8:30 Výdaj ochranných pomôcok pred KD
30.04.2022 sobota Pasienková a lesná spoločnosť Závod
Výročná čl. schôdza
V.Sála – KD Závod PaLS
30.04.2022 sobota Stavanie MÁJA – HS Akcent live Parkovisko pri DHZ od 16:00 DHZ
07.05.2022 sobota Míľa pre mamu (deň matiek) od 14:00, Kinosála a Park Športu Kultúry a Oddychu pri KD MC Vodička / MŠ Závod / OÚ
21.05.2022 sobota VIII.ročník – Púť hasičov do Šaštína Bazilika Šaštín-Stráže UO DPO Senica
29.05.2022 nedeľa Prvé sv. prijímanie detí Kostol sv. Michala Farský úrad
04.06.2022 sobota IV. Frolová notečka KD 18:00 FSk Lanšper
09.06.2022 štvrtok Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obradná miestnosť
18:00
OÚ / OZ
19.06.2022 nedeľa Slávnosť božieho tela Procesia v obci – 10:30 Farský úrad
02.07.2022 sobota XI.ročník – Závodské Bezchleba hody 2022 Centrálny park 10:00 Obec Závod / MOS Modra
02.07.2022 sobota Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kinosála KD 10:30 OÚ / OZ
16.07.2022 sobota 90. výročie futbalového klubu v Závode – HS ALIAS Ihrisko ŠK Závod od 14:00
od 18:00 – Zábava
ŠK Závod
16.07.2022 sobota Poľovnícka zábava – Stop Band Poľovnícka Chata
na Šišolákoch 17:00
PZ Závod
13.08.2022 sobota Kultúrne leto v Centrálnom parku
HS Progres
Centrálny Park 17:00 DHZ
20.08.2022 sobota Kultúrne leto na štadióne
Open Air – Oldies party
Tréningové ihrisko ŠK Závod
od 18:00 vstupné 3€
ŠK Závod
05.09.2022 pondelok Slávnostné otvorenie školského roka
2022/2023
Školský dvor 9:00 ZŠ s MŠ Závod
08.09.2022 štvrtok Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obradná miestnosť
18:00
OÚ / OZ
ZÁVODSKÉ HODY 2022 – VÍKENDOVÝ PROGRAM
01.10.2022 sobota Závodské hody 2022
– Ľudový dom 1890
Družstevná ul. č.58
od 09:00
Dom 1890 o.z.
a FSk Lanšper
01.10.2022 sobota Závodské hody 2022
– Hodová zábava HS GRAFIC
V.Sála – KD 19:00
Vstupné 3€
ŠK Závod
02.10.2022 nedeľa Závodské hody 2022
– 125. výročie posvätenia kostola sv. Michala archanjela
Farský kostol Závod
10:30
Farnosť Závod
Hodová slávnosť
03.10.2022 pondelok Závodské hody 2022
– 30. ročník Hodového turnaja o pohár starostu obce
Futbalový štadión Závod
od 9:00
15.10.2022 sobota Slávnostné odhalenie Pamätnej tabule v Závode k 135. výročiu založenia DHZ. Park pri kostole
od 15:00
OÚ, DHZ
24.10.2022 pondelok Detská Halloween párty v kostýmoch Klub KD – MC Vodička 16:00 MC Vodička
29.10.2022 sobota Voľby do orgánov samosprávy obcí a BSK 7:00 – 20:00 SR
11.11.2022 piatok Svetový deň vojnových veteránov,
spomienka padlých vo vojne.
Stretnutie v Parku pri kostole 11:05 OÚ Závod/ JDS Závod
15.11.2022 utorok Stretnutie s občanmi nad 75 rokov V.Sála – KD 13:00
24.11.2022 štvrtok Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kinosála
18:00
OÚ / OZ
25.11.2022 piatok Katarínska zábava
Jednoty Dôchodcov Slovenska
V.Sála / M.Sála – KD 13:00 JDS
26.11.2022 sobota Katarínska s DJs V.Sála / M.Sála – KD 18:00
Vstupné
ŠK Závod
01.12.2022 štvrtok Vianočné dielničky a Svetluškový pochod V.Sála – KD ZŠ s MŠ Závod
03.12.2022 Stavanie Vianočného stromu Parkovisko pri Hasični
9:00
DHZ Závod
10.12.2022 sobota Závodské Vianočné trhy 2022
Otvorenie trhov
Centrálny Park 10:00
Vianočná akadémia detí MŠ Závod Centrálny Park 13:00 ZŠ s MŠ
Stretnutie s Mikulášom Centrálny Park
Vianočná akadémia žiakov ZŠ Závod Centrálny Park 14:30 ZŠ s MŠ
15.12.2022 štvrtok Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obradná miestnosť
18:00
OÚ / OZ
Podujatia sa uskutočnia v prípade priaznivej pandemickej situácie.