PRÁVE STE TU: Home » Plán obecných podujatí na rok 2022

Plán obecných podujatí na rok 2022

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie
je tohtoročný plán kultúrnych podujatí len orientačný.
Podujatia sa uskutočnia v prípade priaznivej pandemickej situácie a splnených epidemiologických podmienok nariadené vládou a RÚVZ.

Dátum Deň Názov Miesto / Čas Organizátor / Info
Podujatia sa uskutočnia v prípade priaznivej pandemickej situácie.
26.02.2022 sobota X. ročník – Gulášmajster 2022
Memoriál Viliama Boďu
Centrálny Park 9:00
11.03.2022 piatok Zúbkove pramene –
Obvodné kolo literárnej súťaže
Kinosála KD 9:00 ZŠ / CVČ
24.03.2022 štvrtok Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obradná miestnosť
18:00
OÚ / OZ
05.04.2022 utorok Pietny akt pri príležitosti 77. výročia oslobodenia obce Závod. Park pri kostole
10:00
09.04.2022 sobota XII.ročník – Veľké jarné upratovanie 2022 od 8:30 Výdaj ochranných pomôcok pred KD
30.04.2022 sobota Pasienková a lesná spoločnosť Závod
Výročná čl. schôdza
V.Sála – KD Závod PaLS
30.04.2022 sobota Stavanie MÁJA – HS Akcent live Parkovisko pri DHZ od 16:00 DHZ
07.05.2022 sobota Míľa pre mamu (deň matiek) od 14:00, Kinosála a Park Športu Kultúry a Oddychu pri KD MC Vodička / MŠ Závod / OÚ
21.05.2022 sobota VIII.ročník – Púť hasičov do Šaštína Bazilika Šaštín-Stráže UO DPO Senica
29.05.2022 nedeľa Prvé sv. prijímanie detí Kostol sv. Michala Farský úrad
04.06.2022 sobota IV. Frolová notečka KD 18:00 FSk Lanšper
09.06.2022 štvrtok Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obradná miestnosť
18:00
OÚ / OZ
02.07.2022 sobota XI.ročník – Závodské Bezchleba hody 2022 Centrálny park 10:00 Obec Závod / MOS Modra
02.07.2022 sobota Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kinosála KD 10:30 OÚ / OZ
16.07.2022 sobota Poľovnícka zábava Poľovnícka Chata
na Šišolákoch 18:00
PZ Závod
13.08.2022 sobota Kultúrne leto v Centrálnom parku
HS Progres
Centrálny Park 18:00 DHZ
05.09.2022 pondelok Slávnostné otvorenie školského roka
2022/2023
Školský dvor 9:00 ZŠ s MŠ Závod
08.09.2022 štvrtok Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obradná miestnosť
18:00
OÚ / OZ
ZÁVODSKÉ HODY 2022 – VÍKENDOVÝ PROGRAM
01.10.2022 sobota Závodské hody 2022
– Hodová zábava
V.Sála – KD 20:00 ŠK Závod
02.10.2022 nedeľa Závodské hody 2022
– 125. výročie posvätenia kostola sv. Michala archanjela
Farský kostol Závod
10:30
Farnosť Závod
Hodová slávnosť
03.10.2022 pondelok Závodské hody 2022
– 30. ročník Hodového turnaja o pohár starostu obce
Futbalový štadión Závod
od 9:00
jeseň 2022 sobota Voľby do orgánov samosprávy obcí a BSK 7:00 – 22:00 SR
10.11.2022 štvrtok Stretnutie s občanmi nad 75 rokov V.Sála – KD 13:00
11.11.2022 piatok Svetový deň vojnových veteránov,
spomienka padlých vo vojne.
Stretnutie v Parku pri kostole 11:05 OÚ Závod/ JDS Závod
november 2022 Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obradná miestnosť
18:00
OÚ / OZ
25.11.2022 piatok Katarínska zábava
Jednoty Dôchodcov Slovenska
V.Sála / M.Sála – KD 13:00 JDS
08.12.2022 štvrtok Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obradná miestnosť
18:00
OÚ / OZ