PRÁVE STE TU: Home » Plán obecných podujatí na rok 2021

Plán obecných podujatí na rok 2021

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie
je tohtoročný plán kultúrnych podujatí len orientačný.
Podujatia sa uskutočnia v prípade priaznivej pandemickej situácie a splnených epidemiologických podmienok nariadené vládou a RÚVZ.

Dátum Deň Názov Miesto / Čas Organizátor / Info
* Podujatia sa uskutočnia v prípade priaznivej pandemickej situácie.
20.06.2021 nedeľa Prvé sv. prijímanie detí 4. ročník Kostol sv. Michala Farský úrad
27.06.2021 nedeľa Prvé sv. prijímanie detí 3. ročník Kostol sv. Michala Farský úrad
03.07.2021 sobota X.ročník – Závodské Bezchleba hody Centrálny park 10:00 Obec Závod / MOS Modra
17.07.2021 sobota Poľovnícka zábava Poľovnícka Chata
na Šišolákoch 18:00
PZ Závod
02.09.2021 štvrtok Slávnostné otvorenie školského roka
2021/2022
Školský dvor 9:00 ZŠ s MŠ Závod
09.09.2021 štvrtok Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obradná miestnosť
18:00
OÚ / OZ
ZÁVODSKÉ HODY 2021 – VÍKENDOVÝ PROGRAM
25.09.2021 sobota Závodské hody 2021
– Stavanie MÁJA, hudba, občerstvenie
Družstevná ul. č.58
od 14:00
Dom 1890 o.z.
a FSk Lanšper
ZRUŠENÁ Závodské hody 2021
– Hodová zábava HS VARIANT
Z dôvodu epidemiologických opatrení je zábava zrušená. ŠK Závod
26.09.2021 nedeľa Závodské hody 2021
– 124. výročie posvätenia kostola sv. Michala archanjela
Farský kostol Závod
10:30
Farnosť Závod
Hodová slávnosť
27.09.2021 pondelok Závodské hody 2021
– 29. ročník Hodového turnaja o pohár starostu obce
Futbalový štadión Závod
od 9:00
11.11.2021 štvrtok Svetový deň vojnových veteránov,
spomienka padlých vo vojne.
Individuálne stretnutie
v Parku pri kostole 11:05
OÚ Závod/ JDS Závod
ZRUŠENÉ štvrtok Stretnutie s občanmi nad 75 rokov V.Sála – KD 13:00
ZRUŠENÉ sobota Závodské Vianočné trhy 2021
Otvorenie trhov
Centrálny Park 10:00
ZRUŠENÉ Stretnutie s Mikulášom Centrálny Park 13:30
09.12.2021 štvrtok Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obradná miestnosť
18:00
OÚ / OZ