Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Plán obecných podujatí na rok 2021

Plán obecných podujatí na rok 2021

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie
je tohtoročný plán kultúrnych podujatí len orientačný.
Podujatia sa uskutočnia v prípade priaznivej pandemickej situácie a splnených epidemiologických podmienok nariadené vládou a RÚVZ.

Dátum Deň Názov Miesto / Čas Organizátor / Info
20.06.2021 nedeľa Prvé sv. prijímanie detí 4. ročník Kostol sv. Michala Farský úrad
27.06.2021 nedeľa Prvé sv. prijímanie detí 3. ročník Kostol sv. Michala Farský úrad
03.07.2021 sobota X.ročník – Závodské Bezchleba hody Centrálny park 10:00 Obec Závod / MOS Modra
17.07.2021 sobota Poľovnícka zábava Poľovnícka Chata
na Šišolákoch 18:00
PZ Závod
02.09.2021 štvrtok Slávnostné otvorenie školského roka
2021/2022
Školský dvor 9:00 ZŠ s MŠ Závod
09.09.2021 štvrtok Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obradná miestnosť
18:00
OÚ / OZ
ZÁVODSKÉ HODY 2021 – VÍKENDOVÝ PROGRAM
25.09.2021 sobota Závodské hody 2021
– Stavanie MÁJA, hudba, občerstvenie
Družstevná ul. č.58
od 14:00
Dom 1890 o.z.
a FSk Lanšper
ZRUŠENÁ Závodské hody 2021
– Hodová zábava HS VARIANT
Z dôvodu epidemiologických opatrení je zábava zrušená. ŠK Závod
26.09.2021 nedeľa Závodské hody 2021
– 124. výročie posvätenia kostola sv. Michala archanjela
Farský kostol Závod
10:30
Farnosť Závod
Hodová slávnosť
27.09.2021 pondelok Závodské hody 2021
– 29. ročník Hodového turnaja o pohár starostu obce
Futbalový štadión Závod
od 9:00
11.11.2021 štvrtok Svetový deň vojnových veteránov,
spomienka padlých vo vojne.
Individuálne stretnutie
v Parku pri kostole 11:05
OÚ Závod/ JDS Závod
ZRUŠENÉ štvrtok Stretnutie s občanmi nad 75 rokov V.Sála – KD 13:00
ZRUŠENÉ sobota Závodské Vianočné trhy 2021
Otvorenie trhov
Centrálny Park 10:00
ZRUŠENÉ Stretnutie s Mikulášom Centrálny Park 13:30
09.12.2021 štvrtok Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obradná miestnosť
18:00
OÚ / OZ
* Podujatia sa uskutočnia v prípade priaznivej pandemickej situácie.