Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, apríl 9, 2020
PRÁVE STE TU: Home » Plán obecných podujatí na rok 2020
  • Hladaj :

Plán obecných podujatí na rok 2020

Dátum Deň Názov Miesto / Čas Organizátor / Info
Aktualizujte alebo pridajte nové podujatia Posielajte ich na mail:
webmaster (zavináč) obeczavod.sk
01.02.2020 sobota VI.ročník – Krojová Zábava 2020 M.Sála + V.Sála
+ Vestibul KD 19:00
FS Závodzan / MOS
14.02.2020 piatok Detský fašiangový karneval V.Sála – KD 15:00-18:00 ZRPŠ / ZŠ s MŠ
15.02.2020 sobota Výročná schôdza PZ Závod KD 13:00 PZ Závod
22.02.2020 sobota IX. ročník – Gulášmajster 2020
Memoriál Viliama Boďu
Centrálny Park 9:00
29.02.2020 sobota Voľby do NR SR 7:00 – 22:00
16.03.2020 ZRUŠENÉ Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
NÁHRADNÝ TERMÍN OÚ / OZ
28.03.2020 ZRUŠENÉ Pasienková a lesná spoločnosť Závod ZRUŠENÉ
31.03.2020 ZRUŠENÉ Folklórna jar Juraja Jánošíka
– Okresné kolo detskej folklórnej súťaže
ZRUŠENÉ
04.04.2020 ZRUŠENÉ X.ročník – Veľké jarné upratovanie 2020 Len v prípade zrušenia zákazu zhromažďovania
18.04.2020 ZRUŠENÉ III.ročník – Frolová notečka ZRUŠENÉ
02.05.2020 sobota Stavanie MÁJA ZRUŠENÉ POSEDENIE DHZ
09.05.2020 ZRUŠENÉ VIII.ročník – Púť hasičov do Šaštína ZRUŠENÉ
16.05.2020 sobota Memoriál Ondreja Kolku
– obranársky pretek
Tréning. Ihrisko ŠK Závod Kynologický
klub
06.06.2020 sobota Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva pri výročí ZŠ Závod
OÚ / OZ
13.06.2020 sobota Poľovnícky juniáles Poľovnícka Chata
na Šišolákoch 18:00
PZ Závod
13.06.2020 sobota V. ročník – Futbalový turnaj “A” mužstiev
“Memoriál Jozefa Gajdu”
Ihrisko ŠK Závod ŠK Závod
18.06.2020 štvrtok Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
20.06.2020 sobota VII.ročník – Medzinárodný futbalový turnaj
prípraviek “O pohár starostu obce Závod 2020”
Ihrisko ŠK Závod ŠK Závod
04.07.2020 sobota X.ročník – Závodské Bezchleba hody
a II.ročník Záhorácky folklórny festival

Centrálny Park 9:00 OÚ / MOS
18.07.2020 sobota Kultúrne leto v Centrálnom parku
1.časť –
Centrálny Park 18:00 DHZ
15.08.2020 sobota Kultúrne leto v Centrálnom parku
2.časť –
Centrálny Park 18:00 DHZ
22/29.08.2020 sobota Kultúrne leto v Centrálnom parku
3.časť –
Centrálny Park 18:00 ŠK Závod
02.09.2020 streda Slávnostné otvorenie školského roka
2020/2021
Školský dvor 9:00 ZŠ s MŠ
17.09.2020 štvrtok Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
26.09.2020 sobota Závodské hody 2020
– Hodová zábava
V.Sála – KD
20:00 – 04:00
ŠK Závod
25.10.2020 nedeľa Koncert FRAGILE
(Nový repertuár)
Kinosála KD 19:00 Hlasy s.r.o
Vstupné –€
11.11.2020 streda Svetový deň vojnových veteránov,
spomienka padlých vo vojne.
Park pri kostole 11:05 OÚ / JDS
12.11.2020 štvrtok Stretnutie s občanmi nad 75 rokov V.Sála – KD 13:00
20.11.2020 piatok Katarínska zábava
Jednoty Dôchodcov Slovenska
V.Sála / M.Sála – KD 13:00 JDS
27.11.2020 piatok Vianočné dielničky
a Svetluškový pochod
V.Sála – KD 14:00
Štadión – ŠK závod
ZŠ s MŠ
Stavanie Vianočného stromu Parkovisko pri Hasični 9:00 DHZ
05.12.2020 sobota Závodské Vianočné trhy 2020
Otvorenie trhov
Centrálny Park 10:00
Vianočná akadémia detí MŠ Závod Centrálny Park 13:00 ZŠ s MŠ
Stretnutie s Mikulášom Centrálny Park 13:30
Vianočná akadémia žiakov ZŠ Závod Centrálny Park 14:30 ZŠ s MŠ
10.12.2020 štvrtok Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
01.01.2021 piatok Závodský Novoročný ohňostroj Park Športu
Kultúry a Oddychu 17:00