Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, november 18, 2018
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Komisie
  • Hladaj :

Komisie

Komisia finančná a nakladania s majetkom
JUDr. Richard Hollý – predseda komisie
Alojz Krajčír – člen komisie
Richard Rusňák – člen komisie
Ing. Milan Šišolák – člen komisie
Elena Šišoláková – tajomníčka komisie

Komisia stavebná a životného prostredia
Alojz Krajčír – predseda komisie
Ing. Juraj Kopiar – člen komisie
JUDr. Richard Hollý – člen komisie
Ján Prelec – člen komisie
Anna Dvoráková, Katarína Stanková – tajomníčky komisie

Kultúrno – športová komisia
Ing. Milan Šišolák – predseda komisie
Dušan Majzún – člen komisie
Bc. Michal Duška – člen komisie
Anna Lepková – tajomníčka komisie

Komisia verejného poriadku
Ján Prelec – predseda komisie
Ing. Juraj Kopiar – člen komisie
Mgr. Václav Minx – člen komisie
Bc. Michal Duška – člen komisie
Elena Maxianová – tajomníčka komisie

Sociálno – školská komisia
Mgr. Václav Minx – predseda komisie
Dušan Majzún – člen komisie
Richard Rusňák – člen komisie
Katarína Stanková – tajomníčka komisie