Webové sídlo obce Závod!|streda, február 20, 2019
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Komisie
  • Hladaj :

Komisie

Komisie a ich zloženie


Komisia finančná a nakladania s majetkom 

Ing. Mária Středová – predseda komisie
Alojz Krajčír – člen komisie
Ing. Milan Šišolák – člen komisie
Richard Rusňák – člen komisie
Elena Šišoláková – člen a tajomník komisie

Komisia stavebná a životného prostredia

Alojz Krajčír – predseda komisie
Ing. Mária Středová – člen komisie
Bc. Michal Duška – člen komisie
Ing. Juraj Kopiar – člen komisie
Anna Dvoráková – člen a tajomník komisie

Kultúrno - športová komisia 

Ing. Milan Šišolák – predseda komisie
Patrik Michálek – člen komisie
Dušan Majzún – člen komisie
Michal Duška – člen komisie
Anna Lepková – člen a tajomník komisie

Komisia verejného poriadku 

Ing. Juraj Kopiar – predseda komisie
Ján Prelec – člen komisie
Patrik Michálek – člen komisie
Elena Maxianová – člen a tajomník komisie

Sociálno – školská komisia

Richard Rusňák – predseda komisie
Ing. Mária Středová – člen komisie
Dušan Majzún – člen komisie
Katarína Stanková – člen a tajomník komisie