Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 29 septembra, 2022
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Komisie

Komisie

Komisie a ich zloženie
2 0 1 8   –   2 0 2 2


Komisia finančná a nakladania s majetkom 

Ing. Mária Středová – predseda komisie

Alojz Krajčír – člen komisie

Ing. Milan Šišolák – člen komisie

Richard Rusňák – člen komisie

Mgr. Zlatica Šišoláková – člen komisie

Elena Maxianová – člen a tajomník komisie

 

Komisia stavebná a životného prostredia

Alojz Krajčír – predseda komisie

    Ing. Mária Středová – člen komisie

Bc. Michal Duška – člen komisie

Ing. Juraj Kopiar – člen komisie

 Ing . Lukáš Jurkovič – člen komisie

 Marián Studenič – člen komisie

Elena Šišoláková – člen a tajomník komisie

Kultúrno - športová komisia 

Ing. Milan Šišolák – predseda komisie

Patrik Michálek – člen komisie

Dušan Majzún – člen komisie 

Michal Duška – člen komisie 

     Nikola Šišoláková – člen komisie

  Tomáš Dúška – člen komisie 

Zuzana Gajdová – člen a tajomník komisie

Komisia verejného poriadku 

Ing. Juraj Kopiar – predseda komisie

Ján Prelec – člen komisie

Patrik Michálek – člen komisie

Ing. Jarmila Horváthová – člen a tajomník komisie

 

Sociálno – školská komisia

Richard Rusňák – predseda komisie

Ing. Mária Středová – člen komisie

 Dušan Majzún – člen komisie

Mgr. Zlatica Šišoláková – člen komisie

Katarína Stanková – člen a tajomník komisie