Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Organizácie a združenia » PZ Závod

PZ Závod

Poľovný revír Závod má celkovú výmeru 2878 ha, z toho 823 ha lesa. Je zaradený do oblasti Záhorie, podoblasť Šaštín- Stráže S I/1 s hlavným chovom srnčej zveri a pridruženým chovom diviačej zveri. Z ratincovej zveri sa v ňom vyskytuje ešte jelenia a danielia zver.  Z drobnej úžitkovej zveri je to zajac poľný, králik divý, bažant poľovný, jarabica poľná, kačica divá, hus divá a sluka lesná. Prírodné podmienky pre zver, čo sa týka úživnosti revíru, sú priemerné. Čo sa týka polohy a členitosti – striedanie lesných porastov s poľnohospodárskymi pozemkami, má tu zver výborné podmienky pre život. To sa samozrejme odzrkadľuje na jej početnosti a kvalite. Lokality ako Lizák, Rozumec, Markovec, Medáre, Košariská, Ose, Pelinky, Draková, Usranec, Kadub a iné boli vždy pre zver veľmi atraktívne.

… pri prameni Porca

V krásnej, tichej lokalite, ktorá dostala pomenovanie „ u Kaduba“, kde je vzduch presiaknutý vlhkosťou a vôňou starých jelší a borovíc, pramení tichý potok Porec. Tíško sa dlhé roky vinie cez jelšové, borovicové a agátové lesy.
Pre neopakovateľné ticho, čistotu vzduchu, kvalitnú potravu sa stala táto lokalita oddychovým miestom pre zver ako aj pre našich milovníkov prírody- poľovníkov.
Možno práve tu, kedysi dávno vznikla myšlienka organizovaného poľovníctva preto,
aby bol zachovaný život v tejto našej krásnej a jedinečnej prírode.
Už v tridsiatich rokoch minulého storočia sú záznamy, že v našej obci Závod bol poľovnícky spolok, ktorý viedol Mikuláš Klempa.
Počas vojnových rokov bol tento poľovnícky spolok rozpustený.
Organizované poľovníctvo sa v našej obci obnovilo až v rokoch 1947-1948.
Hlavnými zakladateľmi boli miestny pán farár Eliáš Pichňa a pán Ján Hasák st.
a ďalší naši občania.
V minulých rokoch sme oslávili už 60. výročie organizovaného poľovníctva v našej obci.
Naše Poľovnícke združenie Závod obhospodaruje niečo menej ako 3000 hektárov lesov, lúk, polí a vodných plôch.
V súčasnej dobe je v združení zaregistrovaných 47 členov.
O vstup do nášho združenia má záujem veľa ďalších záujemcov, ktorí už majú ukončený kurz poľovníctva.
Poľovnícke združenie v našej obci poriada pre svojich občanov rôzne spoločenské akcie.
Tradičný Juniáles má dobré meno v širokom okolí.
Strelecké preteky sú uznávané a dobre hodnotené priaznivcami strelectva, ako aj okresnou poľovníckou organizáciou.
V kynologickej oblasti sa máme tiež čím pochváliť. Svojpomocne sme vybudovali umelú noru, kam chodíme trénovať našich štvornohých miláčikov- psíkov.
Najväčšiu pozornosť však venujeme ochrane našej zveri a zveľaďovaniu podmienok pre jej chov: a to budovaním nových krmelcov, zásypov a políčok.
V zimnom období a v čase núdze ju pravidelne prikrmujeme.
Krmivo získavame svojpomocne obrábaním svojich políčok. Je to síce veľa hodín brigád, ale konečný výsledok je na nezaplatenie.

V areáli Poľovníckeho združenia Závod, ktorý sa nachádza v lokalite „u Šišolákov“ máme vybudovanú poľovnícku chatu s elektickou energiou, studňu, umelú noru, senník, hospodárske budovy s altánkom, strelnice a areál, kde sa môžu vyšantiť deti všetkých kategórií.

V terajšej dobe, keď sa mení Slovenský poľovnícky zväz na Slovenskú poľovnícku komoru prebiehajú mnohé spoločenské premeny, ktoré nám prinesú veľa nového, ale iste i dobrého do našich radov a my budeme môcť dôstojne pokračovať v diele, ktoré začali budovať naši predkovia už kedysi dávno…

                                                                                                                                              autor Prekop Ján st.

www.lesy.sk

http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=126&id=1