Webové sídlo obce Závod!|streda, február 20, 2019
PRÁVE STE TU: Home » Kultúra » Plán obecných podujatí 2019
  • Hladaj :

Plán obecných podujatí 2019

Dátum Deň Názov Miesto / Čas Organizátor / Info
Aktualizujte alebo pridajte nové podujatia Posielajte ich na mail:
webmaster (zavináč) obeczavod.sk
26.01.2019 sobota V.ročník – Krojová Zábava 2019 M.Sála + V.Sála
+ Vestibul KD 19:00
FS Závodzan
02.02.2019 sobota Výročná schôdza ŠK Závod M.Sála – KD 13:00 ŠK Závod
02.02.2019 sobota Záhorácke divadlo – “Svatojánské drímoty” Kinosála – KD 17:00 Vstupné 4€
16.02.2019 sobota Detský fašiangový karneval V.Sála – KD 15:00 ZRPŠ / ZŠ s MŠ Závod
02.03.2019 sobota VIII. ročník – Gulášmajster 2019
Memoriál Viliama Boďu
Centrálny Park 9:00
07.03.2019 štvrtok Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
16.03.2019
30.03.2019
sobota
sobota
Prezidentské voľby I. kolo
Prezidentské voľby II.kolo
7:00 – 22:00
7:00 – 22:00
23.03.2019 sobota Divadelné predstavenie pre deti aj dospelých –
Bola raz jedna soľ nad zlato
Kinosála KD – 15:00
Vstupné 3€
DFS Juránek / Predpredaj
v novinovom stánku na križovatke
23.03.2019 sobota Skúšky BH-SVV
(podľa Národného skúšobného poriadku)
Tréning.Ihrisko
ŠK Závod
Kynologický klub
13.04.2019 sobota IX.ročník – Veľké jarné upratovanie 2019 Kataster obce Závod 9:00
27.04.2019 sobota Stavanie MÁJA – Parkovisko pri Hasični DHZ
18.05.2019 sobota Memoriál Ondreja Kolku
– obranársky pretek
Tréning. Ihrisko ŠK Závod Kynologický klub
11.05.2019 sobota II.ročník – Frolová notečka KD Závod FSk Lanšper
11.05.2019 sobota VII.ročník – Púť hasičov do Šaštína Bazilika Šaštín 14:00 DHZ
18.05.2019 sobota MDD s Myhepy – ŠAŠKARIADA Park Športu
Kultúry a Oddychu
Myhepy
19.05.2019 nedeľa 1. sv. prijímanie detí Kostol sv. Michala Farský úrad
25.05.2019 sobota Voľby do Európskeho parlamentu 7:00 – 22:00
06.06.2019 štvrtok Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
15.06.2019 sobota Poľovnícky juniáles Poľovnícka Chata
na Šišolákoch 18:00
PZ Závod
15.06.2019 sobota IV. ročník – Futbalový turnaj “A” mužstiev
“Memoriál Jozefa Gajdu”
Ihrisko ŠK Závod ŠK Závod
2019 nedeľa FIFA turnaj Kinosála KD 13:00 Štartovné 2€
22.06.2019 sobota VI.ročník – Medzinárodný futbalový turnaj prípraviek
“O pohár starostu obce Závod 2018”
Ihrisko ŠK Závod ŠK Závod
23.06.2019 nedeľa Slávnosť božieho tela Procesia v obci DHZ
29.06.2019 sobota IX.ročník – Závodské Bezchleba hody

Centrálny Park 9:00
13.07.2019 sobota Kultúrne leto v Centrálnom parku
1.časť –
Centrálny Park DHZ
10.08.2019 sobota Kultúrne leto v Centrálnom parku
2.časť –
Centrálny Park DHZ
02.09.2019 pondelok Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 Školský dvor 9:00 ZŠ s MŠ Závod
05.09.2019 štvrtok Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
07.09.2019 sobota Strašidlá a dzine 2019 Centrálny Park 14:00 Myhepy
28.09.2019 sobota Hodová zábava V.Sála – KD 20:00 ŠK Závod
19.10.2019 sobota Skúšky z výkonu
(podľa Medzinár. skúšobného poriadku)
Tréning.Ihrisko ŠK Závod Kynologický klub
14.11.2019 štvrtok Stretnutie s občanmi nad 75 rokov V.Sála – KD 13:00
22.11.2019 piatok Katarínska zábava Jednoty Dôchodcov Slovenska V.Sála / M.Sála – KD 13:00 JDS
29.11.2019 piatok Vianočné dielničky
a Svetluškový pochod
V.Sála – KD 14:00
Štadión – ŠK závod
ZŠ s MŠ Závod
30.11.2019 sobota Stavanie Vianočného stromu Parkovisko pri Hasični 9:00 DHZ
05.12.2019 štvrtok Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
07.12.2019 sobota Vianočné trhy 2019 Centrálny Park 10:00
Vianočná akadémia detí MŠ Závod Centrálny Park 13:00 ZŠ s MŠ Závod
Stretnutie s Mikulášom Centrálny Park 13:30
Vianočná akadémia žiakov ZŠ Závod Centrálny Park 14:30 ZŠ s MŠ Závod
01.01.2020 streda Závodský Novoročný ohňostroj Park Športu
Kultúry a Oddychu 17:00