Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Kultúra » Plán obecných podujatí 2019

Plán obecných podujatí 2019

Dátum Deň Názov Miesto / Čas Organizátor / Info
01.01.2019 utorok Závodský Novoročný ohňostroj Park Športu
Kultúry a Oddychu 17:00
05.01.2019 sobota Novoročný stolnotenisový turnaj Telocvičňa ZŠ
12.01.2019 sobota Pasienková a lesná spoločnosť Závod V.Sála – KD 9:00 / 11:00 PaLS
26.01.2019 sobota V.ročník – Krojová Zábava 2019 M.Sála + V.Sála
+ Vestibul KD 19:00
FS Závodzan
02.02.2019 sobota Výročná schôdza ŠK Závod M.Sála – KD 13:00 ŠK Závod
02.02.2019 sobota Záhorácke divadlo – „Svatojánské drímoty“ Kinosála – KD 17:00 Vstupné 4€
16.02.2019 sobota Detský fašiangový karneval V.Sála – KD 15:00 ZRPŠ / ZŠ s MŠ Závod
02.03.2019 sobota VIII. ročník – Gulášmajster 2019
Memoriál Viliama Boďu
Centrálny Park 9:00
07.03.2019 štvrtok Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
08.03.2019 piatok Zúbkove pramene –
Obvodné kolo literárnej súťaže
Klub KD 8:00 ZŠ s MŠ
23.03.2019 sobota Divadelné predstavenie pre deti aj dospelých –
Bola raz jedna soľ nad zlato
Kinosála KD – 15:00
Vstupné 3€
DFS Juránek / Predpredaj
v novinovom stánku na križovatke
23.03.2019 sobota Skúšky BH-SVV
(podľa Národného skúšobného poriadku)
Tréning.Ihrisko
ŠK Závod
Kynologický klub
30.03.2019 sobota Prezidentské voľby II.kolo 7:00 – 22:00
13.04.2019 sobota IX.ročník – Veľké jarné upratovanie 2019 Kataster obce Závod 9:00
27.04.2019 sobota Stavanie MÁJA – HS Pollák BAND Parkovisko pri Hasični
16:00 – 22:00
DHZ
11.05.2019 sobota II.ročník – Frolová notečka KD Závod | 18:00 | 5€ FSk Lanšper
11.05.2019 sobota VII.ročník – Púť hasičov do Šaštína Bazilika Šaštín 14:00 DHZ
18.05.2019 sobota Memoriál Ondreja Kolku
– obranársky pretek
Tréning. Ihrisko ŠK Závod Kynologický klub
18.05.2019 sobota MDD s Myhepy – ŠAŠKARIADA Park Športu
Kultúry a Oddychu
Myhepy
19.05.2019 nedeľa 1. sv. prijímanie detí Kostol sv. Michala Farský úrad
25.05.2019 sobota Voľby do Európskeho parlamentu 7:00 – 22:00
01.06.2019 sobota FIFA turnaj Kinosála KD 13:00 Štartovné 5€
15.06.2019 sobota Poľovnícky juniáles Poľovnícka Chata
na Šišolákoch 18:00
PZ Závod
15.06.2019 sobota IV. ročník – Futbalový turnaj „A“ mužstiev
„Memoriál Jozefa Gajdu“
Ihrisko ŠK Závod ŠK Závod
18.06.2019 utorok Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
22.06.2019 sobota VI.ročník – Medzinárodný futbalový turnaj prípraviek
„O pohár starostu obce Závod 2019“
Ihrisko ŠK Závod ŠK Závod
23.06.2019 nedeľa Slávnosť božieho tela Procesia v obci DHZ
29.06.2019 sobota IX.ročník – Závodské Bezchleba hody

Centrálny Park 9:00
13.07.2019 ZRUŠENÉ pre nepriaznivé počasie Kultúrne leto v Centrálnom parku
1.časť – DH Rubín
Centrálny Park 18:00 DHZ
20.07.2019 sobota Náhradný termín
Kultúrne leto 1.časť – HS – BORINA
Centrálny Park 18:00 DHZ
15.08.2018 štvrtok Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
17.08.2019 sobota Kultúrne leto v Centrálnom parku
2.časť – HS Pollák BAND
Centrálny Park 18:00 DHZ
24.08.2019 sobota Kultúrne leto v Centrálnom parku
3.časť – HS ALIAS
Centrálny Park 18:00 ŠK Závod
02.09.2019 pondelok Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 Školský dvor 9:00 ZŠ s MŠ Závod
14.09.2019 sobota Strašidlá a dzine 2019 Centrálny Park 15:00 Myhepy
28.09.2019 sobota Závodské hody 2019
– Posedenie pod májom
Centrálny Park
13:00 – 19:00
FSk Lanšper
28.09.2019 sobota Závodské hody 2019
– Hodová zábava
V.Sála – KD
20:00 – 04:00
ŠK Závod
03.10.2019 štvrtok Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
19.10.2019 sobota Skúšky z výkonu
(podľa Medzinár. skúšobného poriadku)
Tréning.Ihrisko ŠK Závod Kynologický klub
26.10.2019 sobota MVSR – zvod chovných psov a suk Tréning.Ihrisko ŠK Závod MVSR
11.11.2019 pondelok Svetový deň vojnových veteránov, spomienka padlých vo vojne. Park pri kostole 11:05 OÚ / JDS
14.11.2019 štvrtok Stretnutie s občanmi nad 75 rokov V.Sála – KD 13:00
17.11.2019 nedeľa Koncert Lenky Filipovej
VYPREDANÝ
Kinosála KD 18:00 OÚ / Vstupné 18€
22.11.2019 piatok Katarínska zábava Jednoty Dôchodcov Slovenska V.Sála / M.Sála – KD 13:00 JDS
29.11.2019 piatok Vianočné dielničky
a Svetluškový pochod
V.Sála – KD 14:00
Štadión – ŠK závod
ZŠ s MŠ Závod
30.11.2019 sobota Stavanie Vianočného stromu Parkovisko pri Hasični 9:00 DHZ
05.12.2019 štvrtok Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
07.12.2019 sobota Vianočné trhy 2019 Centrálny Park 10:00
Vianočná akadémia detí MŠ Závod Centrálny Park 13:00 ZŠ s MŠ Závod
Stretnutie s Mikulášom Centrálny Park 13:30
Vianočná akadémia žiakov ZŠ Závod Centrálny Park 14:30 ZŠ s MŠ Závod
Aktualizujte alebo pridajte nové podujatia Posielajte ich na mail:
webmaster (zavináč) obeczavod.sk