Webové sídlo obce Závod!|streda, november 13, 2019
PRÁVE STE TU: Home » Kultúra » Plán obecných podujatí 2019
  • Hladaj :

Plán obecných podujatí 2019

Dátum Deň Názov Miesto / Čas Organizátor / Info
Aktualizujte alebo pridajte nové podujatia Posielajte ich na mail:
webmaster (zavináč) obeczavod.sk
15.08.2018 štvrtok Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
17.08.2019 sobota Kultúrne leto v Centrálnom parku
2.časť – HS Pollák BAND
Centrálny Park 18:00 DHZ
24.08.2019 sobota Kultúrne leto v Centrálnom parku
3.časť – HS ALIAS
Centrálny Park 18:00 ŠK Závod
02.09.2019 pondelok Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 Školský dvor 9:00 ZŠ s MŠ Závod
14.09.2019 sobota Strašidlá a dzine 2019 Centrálny Park 15:00 Myhepy
28.09.2019 sobota Závodské hody 2019
– Posedenie pod májom
Centrálny Park
13:00 – 19:00
FSk Lanšper
28.09.2019 sobota Závodské hody 2019
– Hodová zábava
V.Sála – KD
20:00 – 04:00
ŠK Závod
03.10.2019 štvrtok Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
19.10.2019 sobota Skúšky z výkonu
(podľa Medzinár. skúšobného poriadku)
Tréning.Ihrisko ŠK Závod Kynologický klub
26.10.2019 sobota MVSR – zvod chovných psov a suk Tréning.Ihrisko ŠK Závod MVSR
11.11.2019 pondelok Svetový deň vojnových veteránov, spomienka padlých vo vojne. Park pri kostole 11:05 OÚ / JDS
14.11.2019 štvrtok Stretnutie s občanmi nad 75 rokov V.Sála – KD 13:00
17.11.2019 nedeľa Koncert Lenky Filipovej
VYPREDANÝ
Kinosála KD 18:00 OÚ / Vstupné 18€
22.11.2019 piatok Katarínska zábava Jednoty Dôchodcov Slovenska V.Sála / M.Sála – KD 13:00 JDS
29.11.2019 piatok Vianočné dielničky
a Svetluškový pochod
V.Sála – KD 14:00
Štadión – ŠK závod
ZŠ s MŠ Závod
30.11.2019 sobota Stavanie Vianočného stromu Parkovisko pri Hasični 9:00 DHZ
05.12.2019 štvrtok Plánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
Obradná miestnosť 18:00 OÚ / OZ
07.12.2019 sobota Vianočné trhy 2019 Centrálny Park 10:00
Vianočná akadémia detí MŠ Závod Centrálny Park 13:00 ZŠ s MŠ Závod
Stretnutie s Mikulášom Centrálny Park 13:30
Vianočná akadémia žiakov ZŠ Závod Centrálny Park 14:30 ZŠ s MŠ Závod
01.01.2020 streda Závodský Novoročný ohňostroj Park Športu
Kultúry a Oddychu 17:00