Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Kultúra » Plán obecných podujatí 2018

Plán obecných podujatí 2018

Dátum Deň Názov Miesto / Čas Organizátor / Info
01.01.2018 pondelok Závodský Novoročný ohňostroj Park Športu
Kultúry a Oddychu 17:00
06.01.2018 sobota Novoročný stolnotenisový turnaj Telocvičňa ZŠ
27.01.2018 sobota Krojová Zábava 2018 IV.Ročník M.Sála + V.Sála
+ Vestibul KD 19:00
FS Závodzan
01.02.2018 štvrtok Detský fašiangový karneval V.Sála – KD 15:00 ZRPŠ / ZŠ s MŠ Závod
03.02.2017 sobota Výročná schôdza ŠK Závod M.Sála – KD 17:00 ŠK Závod
04.02.2018 nedeľa Koncert FRAGILE (dva koncerty) Kinosála – KD
17:00 a 19:30
Hlasy s.r.o.
10.02.2018 sobota VII. ročník – Gulášmajster 2018
Memoriál Viliama Boďu
Centrálny Park 9:00
24.02.2018 sobota Búranské Ochotnícke Divadlo
Predstavenie – BABSKÉ PLKOTAČKY
Kinosála – KD Závod 17:00
Vstupné 3€
16.-18.3.2018 pia-so 70. výročie založenia PZ Závod – VÝSTAVA V.Sála – KD PZ
17.03.2018 sobota Skúšky BH-SVV Tréning.Ihrisko
ŠK Závod
Kynologický klub
24.03.2018 sobota Veľké jarné upratovanie 2018 VIII.ročník Kataster obce Závod 9:00
21.04.2018 sobota Frolová notečka I.ročník Folklórna prehliadka Kinosála / V.Sála KD Závod
17:00
FSk Lanšper
Vstupné 5€
28.04.2018 sobota Pasienková a lesnáspoločnosť Závod V.Sála – KD 9:00 / 11:00 PaLS
28.04.2018 sobota Stavanie MÁJA – Hud.Skupina ASPERO Parkovisko pri Hasični 17:00 DHZ
05.05.2018 sobota Memoriál Ondreja Kolku -so zápisom skúšky Tréning. Ihrisko ŠK Závod Kynologický klub
12.05.2018 sobota Púť hasičov do Šaštína VI.ročník Bazilika Šaštín 14:00 DHZ
02.06.2018 sobota Kynologický Deň Detí Tréning.Ihrisko ŠK Závod Kynologický klub
03.06.2018 nedeľa Slávnosť božieho tela Procesia v obci DHZ
16.06.2018 sobota Poľovnícky juniáles Poľovnícka Chata
na Šišolákoch 18:00
PZ Závod
16.06.2018 sobota 3. ročník futbalový turnaj „A“ mužstiev
„Memoriál Jozefa Gajdu“
Ihrisko ŠK Závod ŠK Závod
17.06.2018 nedeľa FIFA turnaj Kinosála KD 13:00 Štartovné – 2€
23.06.2018 sobota 5.ročník medzinárodný futbalový turnaj prípraviek
„O pohár starostu obce Závod 2018“
Ihrisko ŠK Závod ŠK Závod
30.06.2018 sobota VIII.ročník Závodské Bezchleba hody
SENZUS od 19:00
Centrálny Park 9:00
14.07.2018 sobota Kultúrne leto v Centrálnom parku
1.časť – HS Duet
Centrálny Park 17:00 DHZ
21.07.2018 sobota Stretnutie obranárov Tréning.Ihrisko ŠK Závod Kynologický klub
11.08.2018 sobota Kultúrne leto v Centrálnom parku
2.časť – HS Aspero
Centrálny Park 19:00 DHZ
03.09.2018 pondelok Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 Školský dvor 9:00 ZŠ s MŠ Závod
29.09.2018 sobota Hodová zábava V.Sála – KD 20:00 ŠK Závod
12.10.2018 piatok Divadelné muzikálové predstavenie
NA SKLE MAĽOVANÉ
Kinosála KD o 19:00 Divadlo OSKAR
Predpredaj 4€
13.10.2018 sobota Skúšky BH-SVV Tréning.Ihrisko ŠK Závod Kynologický klub
10.11.2018 sobota Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Prízemie ZŠ
7:00 – 22:00
Trieda 3.A
Trieda 3.B
15.11.2018 štvrtok Stretnutie s občanmi nad 75 rokov V.Sála – KD 13:00
30.11.2018 piatok Vianočné dielničky
a Svetluškový pochod
V.Sála – KD 14:00
Štadión – ŠK závod
ZŠ s MŠ Závod
01.12.2018 sobota Stavanie Vianočného stromu Parkovisko pri Hasični 9:00 DHZ
08.12.2018 sobota Vianočné trhy 2018 Centrálny Park 10:00
sobota Vianočná akadémia detí MŠ Závod Centrálny Park 13:00 ZŠ s MŠ Závod
sobota Stretnutie s Mikulášom Centrálny Park 13:30
sobota Vianočná akadémia žiakov ZŠ Závod Centrálny Park 14:30 ZŠ s MŠ Závod
01.01.2019 utorok Závodský Novoročný ohňostroj Park Športu
Kultúry a Oddychu 17:00