Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 6 februára, 2023
PRÁVE STE TU: Home » Služby » Sadzobník cien – Služby a úkony vykonávané obcou

Sadzobník cien – Služby a úkony vykonávané obcou

Sadzobník cien

Poskytované služby a úkony vykonávané obcou Závod v oblasti samosprávy
Cena
Miestny rozhlas - vyhlásenie
1.Oznamy v čase 11:00 a 16:301,40 €
2.Oznamy mimo vyhradeného času - prednostné vyhlásenie2,80 €
3.Blahoželania1,70 €
4.Blahoželania cez víkend a sviatky - dni pracovného pokoja3,40 €
5.Straty / nálezy, oznam verejne prospešného charakteru oslobodené
6.Smútočné oznamyoslobodené
Spisové služby a úkony
1.Fotokópie A4 0,10 €
2.Fotokópie A30,15 €
3.Fotokópie A4 – obojstranne0,15 €
4.Fotokópie A3 – obojstranne0,20 €
5.Zviazanie listín a zmlúv pri osvedčovaní podpisov - 1 viazanie0,40 €
6.Vydanie potvrdenia rôzneho druhu1,50 €
7.Vydanie povolenia drobnej stavby, staveb. úprav, udržiavacích prác10,00 €
8.Vydanie potvrdenia o účasti na pohrebeoslobodené
Správne poplatky pre matriku a osvedčovanie podpisov podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis2,00 €
Osvedčenie odpisu /fotokópie/ za každú aj začatú stranu2,00 €
Úkony Matričného úradu a ich poplatkySADZOBNÍK CIEN
Elektronické služby a úkony
1.Skenovanie a odoslanie mailom – ako súbor dokumentov0,20 €
2.Odoslanie faxom (1x A4)0,70 €
Knižnica
1.Členský poplatok pre dospelých za 1 rok1,30 €
2.Členský poplatok pre deti, študentov a ZŤP za 1 rok0,65 €
Cintorín
1.Urnový hrob - na 10 rokov20,00€
2.Jednohrob - na 10 rokov25,00 €
3.Dvojhrob - na 10 rokov50,00 €
4.Trojhrob - na 10 rokov75,00 €
5.Chladiace zariadenie v Dome smútku
Iné služby
1.Vypožičanie inventáru kuchyne - na 1 osobu0,50 €
2.Vypožičanie obrusov - 1 ks1,00 €
3.Prenájom trhového miesta 7,50 €
4.Prenájom traktorovej vlečky - bez likvidácie odpadu
Cena za prepravu
1.Cena za 1 km jazdy autobusom 0,90 €
2.Cena státia autobusu za každých začatých 15 min
- v rámci pracovného času 2,00 €
- počas hodín nadčasu v týždni2,60 €
- počas hodín nadčasu v sobotu 3,10 €
3.Cena za dopravu traktorom Zetor na zberný dvor odpadov Závod20,00 €
4.Cena za dopravu traktorom Zetor na recyklačné stredisko V.Leváre36,00 €
5.Cena za 1 motohodinu traktorom Zetor na dovoz dreva12,00 €
6.Cena za 1 motohodinu práce traktorom JCB 20,00 €