Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Služby » Sadzobník cien – Služby a úkony vykonávané obcou

Sadzobník cien – Služby a úkony vykonávané obcou

Sadzobník cien

 SlužbaCena
Miestny rozhlas - vyhlásenie
1.Oznamy v čase o 16:302,- €
2.Komerčné oznamy / reklamný spot / prednostné vyhlásenie o 9:153,- €
3.Blahoželania cez týždeň - po oznamoch o 16:302,50 €
4.Blahoželania v sobotu - najskôr po 15:103,50 €
5.Straty / nálezy, oznam verejne prospešného charakteru oslobodené
6.Smútočné oznamyoslobodené
Úhrada poplatku na účet: IBAN: SK97 5600 0000 0032 0325 0003
Poznámka pre prijímateľa: MR
VS: (dátum vysielania)
Iné služby
1.Prenájom trhového miesta 7,50 €
Spisové služby a úkony
1.Fotokópie A4 0,10 €
2.Fotokópie A30,15 €
3.Fotokópie A4 – obojstranne0,15 €
4.Fotokópie A3 – obojstranne0,20 €
5.Vydanie územno-plánovacej informácie (UPI)10,- €
6.aVydanie potvrdenia rôzneho druhu, súhlasu, stanoviska pre FO5,- €
6.bVydanie potvrdenia rôzneho druhu, súhlasu, stanoviska pre PO10,- €
7.Vydanie potvrdenia o účasti na pohrebeoslobodené
Elektronické služby a úkony
1.Skenovanie a odoslanie mailom – ako súbor dokumentov0,50 €
Správne poplatky pre matriku a osvedčovanie podpisov
1.Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis2,- €
2.Osvedčenie odpisu /fotokópie/ za každú aj začatú stranu2,- €
-Úkony Matričného úradu a ich poplatky
v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
SADZOBNÍK CIEN
-Ostatné v zmysle internej smernice OÚ Závod
Knižnica
1.Členský poplatok pre dospelých za 1 rok1,30 €
2.Členský poplatok pre deti, študentov a ZŤP za 1 rok0,65 €
Cintorín - Hrobové miesta
1.Jednohrob - na 10 rokov25,- €
2.Dvojhrob - na 10 rokov50,- €
3.Trojhrob - na 10 rokov75,- €
4.Urnový hrob - na 10 rokov20,- €
5.Chladiace zariadenie v Dome smútkuDomáci bez poplatku
Cintorín - Columbárium
1.Urnová schránka v kolumbáriu pre 2 urny531,- € / prvých 10 rokov
2.Urnová schránka v kolumbáriu pre 4 urny797,- € / prvých 10 rokov
3.Urnová schránka v kolumbáriu – ďalšie obdobie 10 rokov20,- €
Doprava a služby
1.Doprava traktorom na Zberný dvor odpadov Závod v rámci obce Závod23,70 €
2.Doprava traktorom z obce Závod na recyklačné stredisko Veľké Leváre, tam a späť41,80 €
3.1 Mth (motohodina) dovozu nákladu traktorom.17,50 €
4.1 Mth práce s malotraktorom v rámci obce Závod30,- €