Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Služby » Sadzobník cien – Poplatky spojené s prenájmom priestorov KD Závod

Sadzobník cien – Poplatky spojené s prenájmom priestorov KD Závod


SADZOBNÍK CIEN ZA 

PRENÁJOM PRIESTOROV 

V KULTÚRNOM DOME ZÁVOD

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

KULTÚRNEHO DOMU 

Zásady a pokyny používania priestorov, podmienky 
a povinnosti užívateľov, žiadosť a zmluva na prenájom priestorov. 

 Zásady používania priestorov Kultúrneho domu sú stanovené v Prevádzkovom poriadku Kultúrneho domu v Závode.

PRENÁJOM / PRIESTORPOPISCENA
VEĽKÁ SÁLA
Svadobná hostina / OslavaAk má jeden z mladomanželov / oslávenec trvalý pobyt v obci Závod120,- € / piat. až pon.
Svadobná hostina / OslavaAk prenajímateľ nemá trvalý pobyt v obci 200,- € /piat. až pon.
Pohrebná hostina a iné akciedo 4 hodín40,- € /akcia
Iné akcienad 4 hodiny30,- € /začatá hodina
Tanečná zábava, plesorganizácie pôsobiace v obci20,- € / piat. až ned.
Tanečná zábava, plesostatní200,- € /piat. až ned.
Iná akcia počas týždňa- tak aby nerušila chod Obecného úradu.- podľa druhu a objednávateľa
MALÁ SÁLA
Svadobná hostina / OslavaAk má jeden z mladomanželov / oslávenec trvalý pobyt v obci Závod60,- € / piat. až pon.
Svadobná hostina / OslavaAk prenajímateľ nemá trvalý pobyt v obci 100,- € / piat. až pon.
Pohrebná hostina a iné akciedo 4 hodín20,- € / akcia
Iné akcienad 4 hodiny14,- € / začatá hodina
Tanečná zábava, plesorganizácie pôsobiace v obci10,- € / piat. až ned.
Tanečná zábava, plesostatní100,- € / piat. až ned.
Iná akcia počas týždňa- tak aby nerušila chod Obecného úradu.- podľa druhu a objednávateľa
KUCHYŇA
Kuchyňa - Paušálne za akciupiatok až pondelok10,- €
Kuchyňa - Paušálne za akciuštvrtok až pondelok20,- €
Chladiaci box - Paušálne za akciupiatok až pondelok30,- €
Chladiaci box - Paušálne za akciuštvrtok až pondelok40,- €
Vypožičanie inventáru kuchynemin pre 100 osôb - paušálne50,- €
Inventárnavyše za každú ďalšiu osobu 0,10 €
Vypožičanie obrusov1 ks1,- €
KINO / VESTIBUL
Kinosála – koncert, divadlo a iný programZa každú hodinu (od prípravy do vypratania javiska) 20,- € / hod.
KinosálaProgram usporiadaný OÚ a ZŠ s MŠ v Závodeoslobodený
Vestibul budovyna podnikateľské účely10,- € /hod.
Vestibul budovyOstatní 5,- € /hod.
Vestibul budovyAkcie zabezpečované OÚ a ZŠ s MŠ v Závodeoslobodený
KLUBOVÉ PRIESTORY
Klub KD
Pre organizácie pôsobiace v obci 10,- € / priestor/rok
Klub KDPre občanov obce na súkromné akcie obce do 4 hodín 10,- € / akcia
Klub KDPre občanov obce na súkromné akcie obce nad 4 hodiny 7,- € / každá ďalšia hodina
Klub KDPrávnické osoby na podnikateľské účely do 4 hodín20,- € / akcia
Klub KDPrávnické osoby na podnikateľské účely nad 4 hodiny15,- € / každá ďalšia hodina
Tanečný klub (TK)Len pre organizácie pôsobiace v obci (miestne súbory a skupiny)10,- € / priestor/rok
Tanečný klub (TK) a priestory na 1. poschodíLen pre organizácie pôsobiace v obci (miestne súbory a skupiny)10,- € / priestor/rok
Ostatné priestory kultúrneho domuslúžiace na podnikateľské účely je minimálna výška nájomného: 29,- € / m2/rok
V cene prenájmu priestorov NIE JE zahrnuté upratovanie.
Upratovanie prenajatých priestorov, vrátane WC a spoločných priestorov, po skončení zabezpečuje prenajímateľ priestoru na vlastné náklady.
Nájomca je povinný zabezpečiť, aby všetok vzniknutý komunálny odpad bol odstránený na vlastné náklady.