Webové sídlo obce Závod!|utorok, 30 mája, 2023
PRÁVE STE TU: Home » Služby » Sadzobník cien – Poplatky spojené s prenájmom priestorov KD Závod

Sadzobník cien – Poplatky spojené s prenájmom priestorov KD Závod


SADZOBNÍK CIEN ZA 

PRENÁJOM PRIESTOROV 

V KULTÚRNOM DOME ZÁVOD

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

KULTÚRNEHO DOMU 

Zásady a pokyny používania priestorov, podmienky 
a povinnosti užívateľov, žiadosť a zmluva na prenájom priestorov. 


Poplatky spojené s prenájmom priestorov Kultúrneho domu v Závode 
VEĽKÁ SÁLA
Svadobná hostinaAk má jeden z mladomanželov trvalý pobyt v obci Závod60,- € / piat. až ned.
Svadobná hostinaostatní100,- € /piat. až ned.
Pohrebná hostina a iné akciedo 4 hodín20,- € /akcia
Pohrebná hostina a iné akcienad 4 hodiny15,- € /začatá akcia
Tanečná zábava, plesorganizácie pôsobiace v obci10,- € / piat. až ned.
Tanečná zábava, plesostatní100,- € /piat. až ned.
Iná akcia počas týždňa- tak aby nerušila chod Obecného úradu.- podľa druhu a objednávateľa
MALÁ SÁLA
Svadobná hostinaAk má jeden z mladomanželov trvalý pobyt v obci Závod30,- € / piat. až ned.
Svadobná hostinaostatní50,- € / piat. až ned.
Pohrebná hostina a iné akciedo 4 hodín10,- € / akcia
Pohrebná hostina a iné akcienad 4 hodiny7,- € / začatá akcia
Tanečná zábava, plesorganizácie pôsobiace v obci5,- € / piat. až ned.
Tanečná zábava, plesostatní50,- € / piat. až ned.
Iná akcia počas týždňa- tak aby nerušila chod Obecného úradu.- podľa druhu a objednávateľa
KUCHYŇA
KuchyňaPaušálne za akciu10,- €
Chladiaci boxPaušálne za akciu30,- €
Vypožičanie Inventáru kuchyneInventár na 1 osobu0,50 €
Vypožičanie obrusov1 ks1,00 €
KINO - KLUB - VESTIBUL
Kinosála – koncerty a vystúpeniaZa každú hodinu od prípravy do vypratania javiska 20,- € / hod.
KinosálaOstatní
- okrem akcií zabezpečovaných OÚ a ZŠ s MŠ v Závode
20,- € / hod.
Vestibul budovyOstatní
- okrem akcií zabezpečovaných OÚ a ZŠ s MŠ v Závode
10,- € /hod.
Klubové priestory
len pre organizácie pôsobiace v obci
Ročný poplatok 10,- € / rok
Klubové priestoryPrávnické osoby na podnikateľské účely nad 4 hodiny15,- € / hodina
V cene prenájmu priestorov NIE JE zahrnuté upratovanie.
Upratovanie prenajatých priestorov, vrátane WC a spoločných priestorov, po skončení zabezpečuje prenajímateľ priestoru na vlastné náklady, pokiaľ nie je v zmluve o prenájme dohodnuté inak.