Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » DSS sv. Michala » Život v našom zariadení

Život v našom zariadení

Bojujeme s horúčavami

Vysoké teploty vonku aj vo vnútri zariadenia spôsobujú zdravotné problémy starším ľuďom a nie dobre vplývajú i na pracovný personál. Naše  zariadenie zakúpilo 7 ks ventilátorov pre každú izbu klientov jeden , aby sme aspoň takýmto spôsobom spríjemnili ovzdušie vo vnútri ubytovacích priestorov. Vieme, že týmto všetko nevyriešime, no na zakúpenie klimatizácie pre jednotlivé priestory momentálne nemáme. Zateplenie budovy a výmena okien by bolo riešením, ale to si musíme naplánovať do budúcnosti vo spolupráci s obcou.

DSC_0111 DSC_0112

Modernizácia miestnosti sestry

Koncom mesiaca Júl 2015 sa nám podarilo zmodernizovať priestory ošetrovne novým zo zákona vyhovujúcim vybavením. Jedná sa o dve plechové skrine na lieky. Tieto spĺňajú predpis o ukladaní liekov v zariadení DSS. Zase sa nám oplatila dobrá spolupráca s Nemocnicou Malacky, menovite sa chcem poďakovať pánovi Ing. Bardúňovi. Dostali sme dve staršie vyradené skrine, ktoré sme si svojpomocne opravili. Nové skrine sa pohybujú v cene cca 600 eur za kus. Nám sa podarilo zreparovať dva kusy v cene cca 200 eur, tak že sme ušetrili asi 1000 eur. V modernizácii chceme i naďalej pokračovať. V blízkej budúcnosti by sme chceli spustiť kamerový systém kontroly objektu zariadenia, ktorý bude monitorovať vnútorný priestor zariadenia, hlavne chodby a vstup do areálu z vonku. Taktiež máme už rozpracovaný systém privolania pomoci na izbách núdzovým tlačítkom z každej jednotlivej postele. Tento signál bude vyvedený v miestnosti ošetrovne. Cenové ponuky na tento zabezpečovací systém boli od 2300 až 3000 eur, nám sa to podarí svojpomocne do výšky max. 1000 eur. Takýmto spôsobom sa snažíme zvyšovať štandard a kvalitu poskytovaných služieb v našom zariadení.

DSC_0108 DSC_0110 DSC_0003 DSC_0002 DSC_0019 DSC_0018

Ach to parkovanie

Chceli by sme touto formou poprosiť vodičov motorových vozidiel, aby boli tolerantný voči našim klientom a neparkovali im pod oknami ich izieb. Počas týchto letných dní mávame otvorené okná a pri štartovaní vašich motorových vozidiel nám plyn z výfukov ide priamo do izieb. Tiež i zvuk motora pod oknami vyrušuje našich klientov. Verím, že všetci budete tak dobrí a budete parkovať len na miestach na to určených. Ďakujeme.

IMAG0902 IMAG0905 IMAG0908

Spestrenie parku

I naši zamestnanci prichádzajú s rôznymi nápadmi ako si spestriť náš dvor v areáli DSS. Výborným nápadom bolo i osadenie tují k plotu areálu a tým tak vytvoriť prírodnú stenu pre oddelenie parku od cesty. Zamestnanci zariadenia sa starajú i o  kvetinovú výzdobu priestorov zariadenia a tým zvyšujeme kvalitu života naším klientom. Týmto spôsobom skrášľujeme prostredie nášho zariadenia a tým spríjemňujeme pobyt našim klientom.

IMAG0887 IMAG0889 IMAG0892 IMAG0893

Nový plot

V zariadení sa nám podarilo vybudovať nové oplotenie, ktoré nám ohraničí oddychovú zónu areálu a umožní  uzavrieť dvor. Týmto opatrením sme umožnili voľný pohyb klientov po areáli zariadenia a zamedzili sme útekom klientom zo zariadenia. Výrazne nám pomohol pán Krajčír, ktorý nám ochotne pomáha v budovaní parku vo dvore zariadenia. Chceme sa mu i touto formou srdečne poďakovať.

IMAG0830 IMAG0848 IMAG0850 IMAG0852

Návšteva v Uníne

Dňa 16.6. 2015, sme sa zúčastnili športových hier v DSS Barborka v Uníne. Veľmi radi sme prijali pozvanie od pani riaditeľky Štetinovej. Toto zariadenie sme už navštívili druhý raz a veľmi sa nám tam páčilo. Akcia bola výborne zorganizovaná a pre všetkých zúčastnených určite nezabudnuteľný zážitok. Veríme , že i my budeme môcť sa prezentovať podobným spôsobom a tak pozvať k nám, do nášho zariadenia i klientov z iných zariadení. Momentálne však stále u nás prebiehajú stavebné úpravy na to , aby sme i my mali dôstojné priestory pre organizovanie rôznych spoločenských akcií.

IMAG0872 IMAG0883 IMAG0886

Chvíle oddychu

Naši klienti trávia chvíle oddychu pod dozorom opatrovateliek v priestore spoločenskej miestnosti a na dvore areálu, kde si krátia voľné chvíle spevom, maľovaním, výrobou rôznych upomienkových darčekov a spoločenskými hrami, či sledovaním televízie. Ich najobľúbenejšia spoločenská hra je „človeče nehnevaj sa“. Takýmto spôsobom je vykonávaná i arteterapia s klientmi. Tešíme sa na dobudovanie oddychovej zóny na dvore areálu DSS. Verím, že vo vybudovanom altánku budeme môcť zorganizovať ešte viac spoločných posedení v príjemnom prostredí pre našich klientov i pre návštevy z iných zariadení.

IMAG0772 IMAG0773 IMAG0817 IMAG0820

Sponzorský dar

Do nášho zariadenia sa nám podarilo vybaviť sponzorský dar od nášho dodávateľa inko- pomôcok. Veľkú zásluhu na zrealizovaní tohto projektu mala p. PhDr. Velická, ako dílerka tejto firmy a preto i touto formou jej chceme poďakovať. Klientom sa tento darček veľmi  páči  a radi pri ňom trávia spoločné chvíle v spoločenskej miestnosti. Hlavne chlapi si ho nevedia vynachváliť pri sledovaní MS v hokeji. V budúcnosti by sme takýmto spôsobom chceli zabezpečiť menšie TV prijímače do každej izby v zariadení.

IMAG0786 IMAG0787

Hurá na trávnik

Prišlo jaro a náš trávnik  sa prebudil zo zimného spánku. Pýta si starostlivosť formou zalievania s častým kosením. Pre uľahčenie o túto formu údržby sme do zariadenia zakúpili novú motorovú kosačku i bubon s hadicou a  s rozstrekovačom vody. Personál sa ochotne ujal práce o starostlivosť nášho trávnika. Tento zelený koberec spríjemňuje posedenie našich klientov na dvore zariadenia. Do budúcnosti by sme chceli vybudovať vlastnú studňu i so systémom automatického zavlažovania.

IMAG0804 IMAG0814

Modernizácia miestností

Na základe požiadaviek pri kontrole NKÚ sme museli vykonať dve stavebné zmeny v objekte DSS. Podarilo sa nám vybudovať novú šatňu pre personál, ktorá spĺňa dané podmienky, ktoré stanovuje príslušný predpis. Pri tejto prestavbe sme vybudovali i utlmovaciu miestnosť, ktorou sme splnili i poslednú požiadavku NKÚ. Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi Krajčírovi, ktorý celú prestavbu realizoval. Pri prestavbe mal super nápad s vybudovaním malej kaplnky pre nášho patróna sv. Michala, ktorý bude umiestnený na prednej strane budovy.

IMAG0742 IMAG0743 IMAG0754 IMAG0810 IMAG0811 IMAG0812

Úprava okolia DSS

Za výdatnej pomoci OÚ v Závode a jeho zamestnancov sa podarilo vykonať úpravu okolia vchodu do zariadenia. Pán starosta nám zabezpečil pracovníkov i materiál na vykonanie potrebnej úpravy, nakoľko počas daždivých dní bol vchod zaplavený  dažďovou vodou. Ešte raz ďakujeme za pomoc.

IMAG0756 IMAG0759

Prvé teplé slnečné lúče

Nedávno sme privítali príchod jari a hlavne prvých teplých slnečných lúčov. Celé zariadenie sa prebudilo do krásneho slnečného dňa. Spoločne s opatrovateľkami sme si spoločne vychutnávali slniečka na našom dvore, kde máme krásny trávnatý koberec. Trocha sme si zašportovali s loptou i posedeli vonku na lavičkách. Celú zimu sme očakávali keď budeme môcť chodiť von na dvor. Verím, že sa nám podarí dobudovať tento rok zelený park a budeme si môcť posedieť i v novom drevenom altánku .

IMAG0734 IMAG0737 IMAG0739 IMAG0740

Modernizácia pomôcok pre upratovanie

Pre naše zariadenie sme zakúpili nový upratovací vozík, ktorým uľahčíme prácu našej p. upratovačke. Touto modernizáciou aj splníme podmienky na zvyšovanie hygieny  a poriadku v našom zariadení. Veľmi nás poteší, keď sa nám podarí v našom zariadení niečo  zlepšiť, alebo zmodernizovať. Dokážeme sa tešiť i z takýchto maličkostí.

IMAG0731

Svätá omša s p. farárom Eduardom

V našom zariadení sa nám podarilo nadviazať peknú spoluprácu s pánom farárom Eduardom s farnosti Malé Leváre. Vždy rád a s ochotou prichádza do nášho zariadenia za našimi klientmi , porozprávať sa , vyspovedať a ak je potrebné zastúpi i pána farára zo Závodu pri vysluhovaní  svätej omše.  Veríme , že táto spolupráca sa bude naďalej rozvíjať. Veľmi nás teší ,že i obyvatelia Závodu prichádzajú k nám do zariadenia na sv. omšu v tak hojnom počte.Foto: vo  fotogalérii

IMAG0717IMAG0729

Vianoce 2014

Atmosféra pokojných Vianoc bola prítomná i v našom zariadení. Pokojné prežitie vianočných sviatkov predchádzala i samotná príprava rôznych ozdôb i malých darčekov, ktoré vyrobili klienti nášho zariadenia vlastnými rukami, za výdatnej pomoci našich opatrovateliek. Samotná oslava Vianoc vyvrcholila spoločnou večerou 24. 12. 2014 o 16.00 hodine. Prítomní klienti mali pripravené pekné posedenie s večerou a po večeri riaditeľ zariadenia rozdal drobné darčeky pri Vianočnom stromčeku. Darčeky obdržali i klienti, ktorí boli doma.

IMAG0661  IMAG0664 IMAG0670 IMAG0673 IMAG0674IMAG0622 IMAG0624

Návšteva Denného stacionára v Malackách

Dňa  17.12.2014, sme sa zúčastnili na akcii “ Deň otvorených dverí“, na ktoré nás pozvalo vedenie tohto zariadenia. Návštevou tohto zariadenia sme načerpali nové poznatky a nápady v práci s klientom. Pani riaditeľka  Dujsíková nám umožnila sa zoznámiť so zariadením, ktoré sa nám veľmi páčilo a nás i veľmi inšpirovalo. Mali sme možnosť si pozrieť i susedné zariadenie, mestské centrum sociálnej pomoci. Pani Mgr. Ondrisková  našim opatrovateľkám i klientom predstavila výrobky , ktoré ich klienti vyrábajú. Táto akcia bola veľmi pekná a pre nás veľmi poučná. Bolo to veľmi príjemné stretnutie. Pri odchode sme  všetci dostali malú pozornosť a dali sme si sľub, že sa budeme spolu častejšie stretávať pri rôznych spoločenských, športových a kultúrnych akciách. Verím, že i nám sa podarí na budúci rok zorganizovať deň otvorených dverí u nás v Závode.

IMAG0652 IMAG0653 IMAG0655 IMAG0656 IMAG0658

Hurá máme kúpacie lôžko !!!!!!
V mesiaci December sme dostali výbornú pomôcku do nášho zariadenia, je to kúpacie lôžko. Toto zariadenie nám veľmi uľahčí prácu s imobilnými klientmi  pri kúpaní. Dievčatá si ho vyskúšali na klientoch a veľmi si ho pochvaľujú. Chceme sa touto formou poďakovať OÚ Závod, ktoré ho vybavilo na MPSVaR v rámci dotácie na rok 2014. I v tomto roku sme spoločne dali žiadosť na  ministerstvo, na finančný príspevok pre dobudovanie oddychovej zóny – parku v zariadení a kúpu nových TV prijímačov na izby a spoločenskú miestnosť. Veríme, že nám ministerstvo pomôže týmto spôsobom zlepšiť a spríjemniť bývanie klientov v našom zariadení.

IMAG0650 IMAG0651

IMAG0694 IMAG0695 IMAG0696

Oslava 80- rokov p. Rybárovej Otílie

Ďalším oslávencom krásneho životného jubilea v mesiaci  December bola pani Rybárová, ktorá oslávila 80 – te narodeniny. Príjemné posedenie v kruhu spolubývajúcich, zamestnancov i blízkej rodiny s malým občerstvením , ktoré pripravila  rodina p. Rybárovej sa konalo v spoločenskej miestnosti v zariadení DSS. Všetci prítomní popriali veľa zdravia a spokojnosti do ďalších rokov jej života. Riaditeľ zariadenia odovzdal kyticu oslávenkyni v mene zamestnancov zariadenia.

IMAG0630 IMAG0633  IMAG0635 IMAG0638 IMAG0639 IMAG0640 IMAG0641 IMAG0642 IMAG0643

Oslava narodenín p. Krajčovič 91  rokov

V mesiaci december oslávil pekné životné jubileum náš klient pán Krajčovič Štefan. Všetko najlepšie, spokojnosť a hlavne zdravie mu zaželali všetci spolubývajúci a personál zariadenia. Blahoželanie bolo spojené i s príjemným spoločným posedením s malým občerstvením a sladkosťami.

20141203_122634 20141203_122651

Budovanie oddychovej zóny – park DSS

V týchto dňoch sa v našom zariadení doslova zo dňa na deň objavil nový trávnik na našom dvore. Týmto spôsobom sa započali práce na vybudovaní oddychovej zóny. Za veľkej pomoci OÚ a ich pracovníkov sa dar v podobe trávnika od súkromnej spoločnosti premenil na krásnu trávnatú plochu na ktorú môžeme byť pyšní. Máme rozpracovanú žiadosť na dotácie od MPSVaR pre rozvoj sociálnej a pracovnej terapie. V budúcnosti by sme chceli po schválení dotácií vybudovať altánok , chodníky s lavičkami a oplotenie.

IMAG0595IMAG0598IMAG0605IMAG0616IMAG0617IMAG0620

Budujeme

V našom zariadení pokračujeme v prestavbe zariadenia. Vrámci zvyšovania počtu ubytovacích miest v zariadení sme dobudovali  dvojposteľovú izbu pre klientov a tým sme dosiahli počet ubytovacích miest v počte 18. Následne sa nám podarilo i vybudovať  riaditeľňu, ktorá už spĺňa základné požiadavky. Bez obetavej a hlavne rýchlej spolupráci s p. Krajčírom by sa nám toto dielo určite nepodarilo v tak krátkej dobe vybudovať a tým by sme ohrozili navýšenie počtu klientov, preto i touto formou sa mu chceme poďakovať.

IMAG0568 IMAG0521 IMAG0523 IMAG0572 IMAG0602 IMAG0600

Vystúpenie detského tanečného súboru v DSS
V našom zariadení vystúpila detská tanečná skupina pod vedením p. Mgr. Šišolákovej z miestnej ZŠ . Svojim programom spestrili jedno sobotňajšie popoludnie klientom nášho domova v rámci mesiaca  úcty venovaného starým ľuďom. V závere vystúpenia  klienti odovzdali deťom drobné darčeky a sladkosti. Deti opätovne obdarovali klientov drobnými darčekmi a spoločenskou hrou Kolky. Veríme , že podobných spoločných stretnutí bude ešte viacej.

IMAG0525IMAG0527IMAG0552IMAG0555IMAG0562

Riaditeľ DSS predstavuje domov divákom Západoslovenskej televízie!

DSS sv. Michala v Závode  – video

Svätá omša v DSS

Dnes 6.11.2014 sme mali svätú omšu v našom zariadení. Tohto obradu sa zúčastnili i obyvatelia obce Závod v hojnom počte, za čo im patrí veľká vďaka. Je pekné, že i občania obce sa zaujímajú o život v našom zariadení. Obrad prebehol v dôstojnej atmosfére. Verím, že sa takto budeme i naďalej v našom zariadení spoločne stretávať. Chcem sa týmto spôsobom poďakovať všetkým, ktorý nám pomohli zorganizovať toto spoločné stretnutie. Fotografie vo foto galérii.

IMAG0578

Oslava narodenín p. Resslerovej

Dnes 27.10.2014 sme spoločne oslávili narodeniny našej milej klientky p. Resslerovej. K blahoželaniu sa pripojil i riaditeľ DSS s personálom. Pri spoločnom posedení sa k blahoželaniu pripojili i všetci spolubývajúci klienti. Oslava sa niesla v pokojnej a veselej atmosfére. Spoločné chvíle si spríjemnili aj malým občerstvením v podobe drobných sladkostí.

IMAG0504IMAG0511

 

Veselo do kola

V našom zariadení sa snažíme spríjemniť chvíle klientom organizovaním rôznych spoločenských akcií. Pri spoločných posedeniach v spoločenskej miestnosti si nájde personál čas i na spoločný tanec s klientmi. Je našou prvoradou povinnosťou vytvoriť obyvateľom zariadenia čo najlepšie prostredie, v ktorom sa budú cítiť čo najlepšie. Verím, že sa nám to spoločnými silami darí.

IMAG0486IMAG0491IMAG0489

Nová strecha

Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli nám vymeniť strechu v našom zariadení. Stav starej strechy bol už v havarijnom  stave a bolo ju už treba vymeniť. Osobitné poďakovanie patrí celému tímu OÚ Závod na čele s pánom starostom. Verím , že i v budúcnosti budeme spoločnými silami skrášľovať naše zariadenie DSS sv. Michala. (Priebeh prác vo foto galérii)

IMAG0500

 Oslava sv. Michala  v našom zariadení

Dnes 29.9.2014 sme mali v našom zariadení veľký sviatok. Dnes mal meniny náš patrón zariadenia sv. Michal. Pri tejto príležitosti sa konala svätá omša a vysvätenie budovy zariadenia DSS. Zároveň nám žiaci ZŠ v Závode spolu so speváckou folklórnou skupinou tiež zo Závodu predviedli pekný kultúrny program v krojoch pre našich klientov. Príjemne nás všetkých prekvapila tak hojná účasť obyvateľov obce Závod. Týmto gestom prejavili spolupatričnosť a podporu nášmu zariadeniu. Verím, že sa i naďalej budeme spolu stretávať na rôznych akciách v našom zariadení  i na svätých omšiach, ktoré budú v našom zariadení. Chcem sa ešte raz všetkým zúčastneným poďakovať za účasť a tým i  za prejavenú podporu a ocenenie našej práce celého kolektívu pracovníkov zariadenia

SAM_0457SAM_0426SAM_0403.IMGP6974

Oslava narodenín klientky p. Mníchovej

Dňa 18.9. 2014 naša obyvateľka nášho zariadenia oslávila 83. narodeniny v kruhu svojich spolubývajúcich. K tomuto vzácnemu jubíleu sa pripojil i kolektív pracovníkov DSS. Riaditeľ v mene všetkých zamestnancov odovzdal kyticu p. Mníchovej a zablahoželal jej k jej sviatku. Akcia pokračovala malým posedením v spoločenskej miestnosti pri hudbe a malom občerstvení . Celá akcia prebiehala v peknej rodinnej atmosfére a prispela k obohateniu spoločného života obyvateľov nášho domova. Ďalšie fotografie vo fotogalérii.IMAG0425

 

Návšteva DSS Barborka v Uníne.

Dňa 3.9.2014 sa naše zariadenie zúčastnilo osláv 5. výročia založenia DSS Barborka v Uníne. Na oslavu nás pozvala p. riaditeľka  Mgr. Štetinová. Stretnutie sa konalo v príjemnej a   rodinnej atmosfére. Obyvatelia DSS Barborka v Uníne mali pripravený pekný kultúrny program. O skvelú atmosféru sa postarali i hudobníci, ktorí hrali  do tanca. Spestrením programu bolo i vystúpenie detí zo ZŠ v Uníne. Veľmi nás oslovilo vystúpenie speváckého súboru v ktorom sa predstavila i p. riaditeľka. Na záver kultúrneho programu si pre nás pripravili ukážku Unínského kroja a začepenie nevesty. V tomto zariadení sme sa cítili veľmi príjemne. Veríme, že i naše zariadenie bude môsť v budúcnosti zorganizovať podobné stretnutie v našom zariadení.

riaditeľ DSS sv. Michala