Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » DSS sv. Michala » Verejné obstarávanie DSS

Verejné obstarávanie DSS


Verejné obstarávanie v zariadení DSS

 

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie v zariadení DSS je riešené formou Profilu verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle. Verejné obstarávanie je vykonávané podľa platnej legislatívy. Zodpovednou a kontaktnou osobou je riaditeľ DSS, ktorý sa zodpovedá Správnej rade.

 

Domov sociálnych služieb sv. Michala, n. o. 908 72 Závod, Brezová 419

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zriaďuje Domov sociálnych služieb sv. Michala, n. o. na svojom webovom sídle  „Profil verejného obstarávateľa“, v  ktorom   bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s týmto zákonom a vnútornými predpismi organizácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Domov sociálnych služieb, sv. Michala, n. o.
Sídlo: Brezová 419, 908 72 Závod

IČO:45741093
DIČ: 2023800548

Bankové spojenie: Príma banka
Číslo účtu:
9254748001/5600

Kontakt
Domov sociálnych služieb sv. Michala, n. o. , Brezová 419
908 72 Závod

Tel: 0346538134

e-mail: riaditel.dss.zavod@gmail.com
Internetová adresa: www.obeczavod.sk/dss-sv-michala/verejne-obstaravanie/

 

Vyhlásenie verejného obstarávania

 

Riaditeľ DSS sv. Michala, n. o. v Závode vyhlasuje verejné obstarávanie na vybudovanie kancelárie riaditeľa v objekte zariadenia, predelením spoločenskej miestnosti priečkou s jedným oknom a vstupnými dverami. Cenové ponuky prosím posielať na kontaktnú adresu podľa profilu verejného obstarávateľa.

Termín zaslania cenových ponúk do konca roku 2014

Realizácia začiatkom roku 2015

V Závode , 10.9.2014                                                 riaditeľ DSS sv. Michala, n. o.

Verejné obstarávanie bolo ukončené.

Vybudovanie utlmovacej miestnosti

Riaditeľ DSS sv. Michala, n. o. v Závode vyhlasuje verejné obstarávanie na vybudovanie utlmovacej miestnosti v areáli DSS. Cenové ponuky prosím posielať na kontaktnú adresu podľa profilu verejného obstarávateľa.

Termín zaslania cenových ponúk do 23.4.2015

Realizácia projektu do konca Júna 2015

V Závode 13.3.2015                                                                   riaditeľ DSS
 
Vybudovanie šatne pre personál
 

Riaditeľ DSS sv. Michala, n. o. v Závode vyhlasuje verejné obstarávanie na vybudovanie šatne pre personál v areáli DSS. Cenové ponuky prosím posielať na kontaktnú adresu podľa profilu verejného obstarávateľa.

Termín zaslania cenových ponúk do 23.4.2015

Realizácia projektu do konca Júla 2015

V Závode 13.3.2015                                                                   riaditeľ DSS
 
Vybudovanie 16m betónového oplotenia – predelenie dvora v areáli DSS
 

Riaditeľ DSS sv. Michala, n. o. v Závode vyhlasuje verejné obstarávanie na vybudovanie betónového plotu v areáli DSS. Cenové ponuky prosím posielať na kontaktnú adresu podľa profilu verejného obstarávateľa.

Termín zaslania cenových ponúk do 23.4.2015

Realizácia projektu do konca Augusta  2015

V Závode 13.3.2015                                                                   riaditeľ DSS