Webové sídlo obce Závod!|streda, september 18, 2019
PRÁVE STE TU: Home » Služby » Prenájom KD, poplatky za Rozhlas, Služby
  • Hladaj :

Prenájom KD, poplatky za Rozhlas, Služby

zmluvy a faktury          SLUŽBY A POPLATKY
Vyhlásenie v obecnom rozhlase
Oznamy v čase 11:00  a 16:00 1,40 eur
Oznamy mimo vyhradených hodín 2,80 eur
Blahoželania 1,70 eur
Blahoželania cez víkend a sviatky 3,40 eur
Smútočné oznamy,     straty a nálezy


bez poplatku


TRHOVÉ MIESTO
Poplatok ( 3×5 m2 )


7,50 eur


ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY
Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú začatú stranu 1,50 €
Osvedčenie podpisu na listine (za každý podpis)
Vydanie potvrdenia rôzneho druhu
Vydanie povolenia – Stavebný úrad
Vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe
1,50 €
1,50 €
10,00 €
Oslobodené
 
Viazanie ( zmlúv a i.dokumentov) 1 ks 0,40 €
Fotokópie A4 / A3
Fotokópie A4 / A3 – obojstranne
Skenovanie a odoslanie mailom – 1 strana A4
Odoslanie faxom (1x A4)
0,10 € / 0,15 €
0,15 € / 0,20 €
0,20 €
0,70 €
 

Cintorínske služby – prenájom

Chladiarenské zariadenie
Urnový hrob
Jednohrob
Dvojhrob
Trojhrob

 

 

     € / deň
20€ / 10 rokov
25€ / 10 rokov
50€ / 10 rokov
75€ / 10 rokov

 


PRENÁJOM

PRIESTOROV V

KULTÚRNOM DOME
⇒PREVÁDZKOVÝ PORIADOK KULTÚRNEHO DOMU⇐
Zásady a pokyny používania priestorov, podmienky a povinnosti užívateľov,
žiadosť a zmluva na prenájom priestorov. 

Veľká sála

Svadobná hostina Ak má jeden z mladomanželov trvalý pobyt v obci Závod 60,- eur/ piat. až pon.
Svadobná hostina ostatní 100,- eur/ piat. až pon.
Pohrebná hostina a iné akcie do 4 hodín 20,- eur / akcia
Pohrebná hostina a iné akcie nad 4 hodiny 15,- / začatá akcia
Tanečná zábava, ples organizácie pôsobiace v obci 10,- eur/ piat. až pon.
Tanečná zábava, ples ostatní 100,- eur/ piat. až pon.

Malá sála

Svadobná hostina Ak má jeden z mladomanželov trvalý pobyt v obci závod 30,- eur/ piat. až pon.
Svadobná hostina ostatní 50,- eur/ piat. až pon.
Pohrebná hostina a iné akcie do 4 hodín 10,- eur / akcia
Pohrebná hostina a iné akcie nad 4 hodiny 7,- / začatá akcia
Tanečná zábava, ples organizácie pôsobiace v obci 5,- eur/ piat. až pon.
Tanečná zábava, ples ostatní 50,- eur/ piat. až pon.
Kuchyňa Paušálne za akciu 10,- eur
Chladiaci box


Paušálne za akciu


Ostatné priestory v KD

30,- eur


Kinosála
Kinosála – koncerty a vystúpenia
Prezentácie
Treba pripočítať aj čas potrebný na prípravu
20,- eur / hod.
20,- eur / hod.
Vestibul budovy Ostatní 10,- eur /hod.
Klubové priestory

 

Vypožičanie Inventáru kuchyne
Vypožičanie obrusov

Pre organ.  pôsobiace v obci

Ostatné
Inventár na osobu
1 kus

10,- / miestnosť /rok

 

0,50 €
1,00 €