Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 1 júna, 2023
PRÁVE STE TU: Home » Služby » Prenájom KD, poplatky za Rozhlas, Služby

Prenájom KD, poplatky za Rozhlas, Služby

zmluvy a fakturySLUŽBY / PRENÁJOM / ÚKONY 

VYKONÁVANÉ OBCOU  - SADZOBNÍK  CIEN
Vyhlásenie v obecnom rozhlase
Oznamy sa hlásia denne v čase po 9:00 alebo 16:30 1,40 €
Komerčné oznamy – prednostné hlásenie  (mimo pravidelný čas) 2,80 €
Blahoželania  (sa hlásia na konci oznamov v pravidelnom čase o 16:30) 1,70 €
Blahoželania cez víkend / sviatky (sú vyhlasované v časoch 11:30 alebo 16:00)
uzávierka (pre Blahoželania cez víkend)  je v piatok do 9:00
                  po tomto čase nie je možne zaradiť želanie do hlásenia
3,40 €
Smútočné oznamy,  straty a nálezy


bez poplatku


TRHOVÉ MIESTO
Poplatok ( 3×5 m2 )


7,50 €


ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY / ÚKONY
Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú začatú stranu 2,00 € / strana
Osvedčenie podpisu na listine (za každý podpis)
Vydanie potvrdenia rôzneho druhu
Vydanie povolenia – Stavebný úrad
Vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe
2,00 € / podpis
1,50 €
10,00 €
Oslobodené
 
Viazanie ( zmlúv a i.dokumentov) 1 ks 0,40 €
Fotokópie A4 / A3
Fotokópie A4 / A3 – obojstranne
Skenovanie a odoslanie mailom – 1 strana A4
Odoslanie faxom (1x A4)
0,10 € / 0,15 €
0,15 € / 0,20 €
0,20 €
0,70 €
 

Cintorínske služby - prenájom

Chladiarenské zariadenie
Urnový hrob
Jednohrob
Dvojhrob
Trojhrob

 

 

 

     € / deň
20€ / 10 rokov
25€ / 10 rokov
50€ / 10 rokov
75€ / 10 rokov

 


PRENÁJOM   PRIESTOROV 

V   KULTÚRNOM DOME
⇒PREVÁDZKOVÝ PORIADOK KULTÚRNEHO DOMU⇐
Zásady a pokyny používania priestorov, podmienky a povinnosti užívateľov,
žiadosť a zmluva na prenájom priestorov. 

Veľká sála

Svadobná hostina Ak má jeden z mladomanželov trvalý pobyt v obci Závod 60,- eur/ piat. až pon.
Svadobná hostina ostatní 100,- eur/ piat. až pon.
Pohrebná hostina a iné akcie do 4 hodín 20,- eur / akcia
Pohrebná hostina a iné akcie nad 4 hodiny 15,- / začatá akcia
Tanečná zábava, ples organizácie pôsobiace v obci 10,- eur/ akcia
Tanečná zábava, ples ostatní 100,- eur/ akcia

Malá sála

Svadobná hostina Ak má jeden z mladomanželov trvalý pobyt v obci závod 30,- eur/ piat. až pon.
Svadobná hostina ostatní 50,- eur/ piat. až pon.
Pohrebná hostina a iné akcie do 4 hodín 10,- eur / akcia
Pohrebná hostina a iné akcie nad 4 hodiny 7,- / začatá akcia
Tanečná zábava, ples organizácie pôsobiace v obci 5,- eur/ akcia
Tanečná zábava, ples ostatní 50,- eur/ akcia
     
 


 


Ostatné priestory v KD

 


Kinosála
Kinosála – koncerty a vystúpenia
Prezentácie
Treba pripočítať aj čas potrebný na prípravu
20,-  € / hod.
20,-  € / hod. 
Vestibul budovy Všeobecne 10,-  € /hod.

 

Klubové priestory

 

 

 


Vypožičanie Inventáru kuchyne

Vypožičanie obrusov
Kuchyňa
Chladiaci box

Pre občanov obce na súkr. akcie obce –  do 4 hodín
Pre občanov obce na súkromné akcie obce –  nad 4 hod
Pre právnické osoby na podnikateľ.účely  – do 4 hodín
Pre právnické osoby na podnikateľské účely – nad 4 hodiny
Pre organizcie a združenia pôsobiace v obci.

Ostatné

Inventár na osobu
1 kus
Paušálne za akciu
Paušálne za akciu

10,- € / akcia
7,- € / ďalšia začatá hodina
20,- € / akcia
15,- € / ďalšia začatá hodina
10,- € / miestnosť /rok
       

 

0,50 € / osoba
1,00 € / kus
10,- €
30,- €