PRÁVE STE TU: Home » Voľby

Voľby

Oznámenie e-mailovej adresy

Oznámenie e-mailovej adresy pre doručovanie delegačiek do MVK a OVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018POKRAČOVANIE TEXTU

Oznámenie o preberaní kandidátnych listín

Oznámenie o preberaní kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcíPOKRAČOVANIE TEXTU

Oznámenie o menovaní Zapisovateľa MVK

Oznámenie o menovaní Zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Závod pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018POKRAČOVANIE TEXTU

Oznámenie o počte obyvateľov obce Závod

O B E C   Z Á V O D Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod  Oznámenie o počte obyvateľov obce Závod Obec Závod podľa  § 171 ods. (9) a § 176 ods. ...POKRAČOVANIE TEXTU

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v Závode podľa § 166 zákona č. 180/2014 ...POKRAČOVANIE TEXTU

Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II ...POKRAČOVANIE TEXTU

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 10. 7.2018                                                                          Časová verzia predpisu účinná od: 10. 7.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 203 ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo ...POKRAČOVANIE TEXTU

Výsledky volieb za obec Závod – Voľby do orgánov samosprávnych krajov – BSK

POKRAČOVANIE TEXTU

Voľby VÚC – Informácia k nahláseniu prenosnej urny

Volič, ktorý sa zo závažných zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť hlasovania priamo vo volebnej miestnosti, môže požiadať o hlasovanie prostredníctvom prenosnej urny a to osobne na Obecnom úrade Závod alebo ...POKRAČOVANIE TEXTU

Voľby VÚC – Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Oznámenie o čase a mieste konania voliebPOKRAČOVANIE TEXTU
Page 3 of 512345